– Å forhandle lønn selv er vanskelig

Klimaforsker Karina Standal vet hvor viktig gode arbeidsvilkår er for å ha et godt liv. Så da onkelen hennes oppfordret henne til å bli medlem av Forskerforbundet, var valget enkelt. Det ga uttelling på lønna – og mye annet!

Article Image

Karina Standal er seniorforsker ved CICERO og en forkjemper for den nordiske modellen og trepartssamarbeidet.

– Å være fagorganisert er kjempeviktig for å opprettholde det organiserte arbeidslivet, mener Karina Standal.

Hun er seniorforsker ved CICERO, og arbeider til daglig med geografiske problemstillinger innen energiomstilling, energibruk, global utvikling, både i norsk og europeisk kontekst og i land som India, Afghanistan og Kirgisistan. Standal er opptatt av hva som må til for å få til en omstilling som er inkluderende og ikke forsterker ulikhet.

I tillegg er hun en forkjemper for den nordiske modellen og trepartssamarbeidet, gjennom både å være medlem og tillitsvalgt i Forskerforbundet. 

– Trepartssamarbeidet er så viktig for det norske samfunnet. Gode arbeidsvilkår og de ansattes rettigheter har blitt dannet gjennom en lang historie av samarbeid mellom fagforbund, myndigheter og arbeidsgivere. Hvis folk ikke organiserer seg, er det en trussel mot det. Derfor er det viktig å være medlem av et fagforbund. Vi kan ikke stå på krava hvis ikke vi har medlemmer. Da har vi ikke noe legitimitet eller noe å komme med, understreker Standal.

Å være tillitsvalgt er en veldig viktig og trivelig jobb. Jeg ser at det hjelper bedriften til å bli bedre

Karina Standal

Hadde ikke råd

Men det tok litt tid før hun selv tok skrittet til å bli fagorganisert. Med strøjobber i akademia, følte Standal at hun ikke hadde råd til å betale for medlemskapet.

– Onkelen min har vært tillitsvalgt og etter hvert forbundsleder gjennom mange år, og ga uttrykk for at jeg ikke kunne fortsette å være «gratispassasjerer» fordi det undergraver den viktige jobben tillitsvalgte gjør.

Som sin onkel er Standal bevisst på familiens arbeiderklassebakgrunn og hvor viktig gode arbeidsvilkår er for å ha et godt liv.

Da hun begynte i en stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo i 2010, følte hun at tida var inne til å bli fagorganisert.

Valget falt raskt på Forskerforbundet, som i likhet med Standal var opptatt av midlertidige ansettelser og stipendiatstillinger. I tillegg fikk hun som stipendiat redusert kontingent, noe som betydde mye i den perioden.

Fikk hjelp til å gå opp i lønn

Og det gikk ikke lang tid før Standal trengte konkret hjelp fra Forskerforbundet. Halvveis ut i stipendiatperioden hadde hun ikke gått opp i lønn, slik hun hadde blitt forespeilet.

– Da tok jeg kontakt med Forskerforbundet. De sa at det var en vanskelig sak, fordi jeg hadde fått høyere lønnsnivå enn det som var vanlig som stipendiat da jeg ble ansatt, siden jeg hadde jobba i akademia tidligere. Lønnsrammen og stigen var heller ikke bestemt på den tida. Men etter å ha vært i dialog med Forskerforbundet, ble jeg plassert i en lønnsstige og fikk faktisk også etterbetalt en del, forteller hun.

I dag har Karina mye erfaring med å forhandle lønn gjennom vervet som tillitsvalgt, og innser at hun kanskje ga seg vel fort den gangen.

– En kollega av meg i samme situasjon som sto mer på krava, fikk bedre betalt enn meg. Uansett er jeg veldig glad for at Forskerforbundet hjalp meg i den situasjonen. Å sitte og forhandle lønn selv er vanskelig, utdyper Standal.

Karina_Standal_Cicero-13.jpg

Hjelper hverandre

Standal har vært ansatt ved CICERO Senter for klimaforskning siden høsten 2017. En stund etter at hun begynte i jobben, ble hun spurt om å stille som nestleder i lokallaget.

I januar 2018 ble hun valgt inn i lokallagsstyret, og to år etter overtok hun ledervervet.

– Å være tillitsvalgt er en veldig viktig og trivelig jobb. Jeg ser at det hjelper bedriften til å bli bedre. Vi er tre fagorganisasjoner ved CICERO; Forskerforbundet, NTL og Tekna, og vi samarbeider godt. Vi hjelper hverandre alle sammen, diskuterer saker og belyser forskjellige synspunkter. Det gjør oss godt rustet når vi tar opp ting med ledelsen.

Forskerforbundet er en viktig organisasjon for forskningssektoren

Karina Standal

Har regjeringens øre

Å være tillitsvalgt for de 24 medlemmene av Forskerforbundet ved CICERO, tar Standal på alvor, og hun har tatt flere kurs for å profesjonalisere seg i rollen.

Kurs om stressmestring, juridisk kurs rundt det med varsling, hjemmekontor, personvern og konflikthåndtering betrakter hun som viktige kurs i en tillitsvalgtrolle. Det er også viktig kunnskap hun uansett tar med seg videre den dagen hun gir fra seg vervet.

– Forskerforbundet er en viktig organisasjon for forskningssektoren. De jobber for de ansatte i forskningssektoren, med fokus på midlertidighet, stipendiat og høyere lønn, og for bedre rammevilkår for sektoren som helhet, som forutsigbar finansiering og at forskere har tid til å forske når oppgavene som legges på dem stadig blir mer mangfoldig, sier Standal og legger til:

– Forskerforbundet har også regjeringens ører, så de kan gjøre en forskjell.