Tips fra superververe

Møt noen av våre superververe og få tips til hvordan du kan verve nye medlemmer på din arbeidsplass.

Tips fra superverver #1

Jeg sørger for å presentere meg for nytilsatte, spørre dem om de er organisert og fortelle dem om Forskerforbundet dersom de ikke er organisert eller ønsker å bytte fagforening til oss som er den største fagforeninga ved USN. Jeg har også stand på campus en eller to ganger i året, hvor også studenter får informasjon og kan verves.

Tony Burner, tillitsvalgt ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tips fra superverver #2

For å håndtere den økte arbeidsmengden har vi rekruttert mange nye medarbeidere på kort tid. Vi er nå ca. 40 ansatte. Jeg har informert alle nyansatte om muligheten til å bli en del av Forskerforbundets lokallag. Nyansatte har også fått brosjyren «Fagorganisasjonen for kunnskapsarbeidere i ABM-sektoren». 

Forskerforbundets sekretariat kom også til Kongsberg og informerte om Forskerforbundet og det å være fagorganisert på et seminar vi arrangerte med kolleger fra Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og IKA Møre og Romsdal.

Ina Halle-Knutzen, tillitsvalgt ved Interkommunalt arkiv på Kongsberg

Tips fra superverver #3

Forskerforbundet ved Nasjonalbiblioteket har stor aktivitet og er derfor godt synlig blant ansatte både i Mo i Rana og i Oslo. Dette er kanskje den viktigste årsaken til at mange nyansatte melder seg inn. Noen kommer faktisk og banker på kontordøra mi og spør om de kan få være med.

Jeg liker å ha kontakt med medlemmer og ansatte fra forskjellige fagmiljøer i NB, og kommer ofte i kontakt med nyansatte. For meg er det naturlig å spørre om de ønsker å bli med i Forskerforbundet og de fleste synes det er flott at de blir spurt.

Til slutt vil jeg si at jeg ser verving som en helt vesentlig del av lokallagsarbeidet. Det er medlemmene som er grunnlaget for Forskerforbundet og uten medlemmer har vi heller ikke noe Forskerforbund. I tillegg er det morsomt å verve nye medlemmer. Det fører til at man treffer mange trivelige og flinke folk, og det liker jeg.

Brynjar Kulset, tillitsvalgt ved Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana