Verv en kollega

Kjenner du noen som kan bli medlem i Forskerforbundet? Verv en kollega i dag og få vervepoeng som kan tas ut i form av gavekort.

Kom i gang med vervingen

Det er mange måter å verve på. Ta en kopp kaffe med en kollega, bestill våre vervepakker og gi dem til dine kolleger, eller send en e-post med invitasjon til å melde seg inn.

Vi har laget et forslag til verve-e-post til potensielle medlemmer. Bruk gjerne denne som et utgangspunkt.

 

Tips fra superververe

Vi har spurt noen av våre superververe om tips.

Tony Burner, tillitsvalgt ved USN

– Spør nyansatte om de er organisert

Ina Halle-Knutzen, IKA Kongsberg

– Inviter til informasjonsmøte om "hvorfor organisere seg"

Brynjar Kulset, Nasjonalbiblioteket

– Vær synlig på arbeidsplassen

 

Slik får du vervepremie

Jo flere du verver, jo mer får du i vervepremie: 500,- for ett nytt medlem, 1 500,- for to, og deretter 500,- for hvert ekstra medlem du verver innenfor det gjeldende året. Hver verving gir deg vervepoeng som utbetales i form av gavekort.

Vi gjør oppmerksom på at poeng gis kun ved verving av yrkesaktive medlemmer, og at det ikke er mulig å spare opp poeng over flere år. Se egen vervekampanje for verving av studentmedlemmer. Som student kan du selvsagt verve yrkesaktive medlemmer og samle poeng for det.

  • 1 medlem (10 poeng): 500 kroner
  • 2 medlemmer (20 poeng): 1 500 kroner
  • 3 medlemmer (30 poeng): 2 000 kroner
  • 4 medlemmer (40 poeng): 2 500 kroner
  • 5 medlemmer (50 poeng): 3 000 kroner
  • 6 medlemmer (60 poeng): 3 500 kroner
  • 7 medlemmer (70 poeng): 4 000 kroner
  • 8 medlemmer (80 poeng): 4 500 kroner
  • 9 medlemmer (90 poeng): 5 000 kroner
  • 10 medlemmer (100 poeng): 6 000 kroner

 

Følg poengene dine på Min side

Vervekontoen gjøres opp 31. desember, og da får du tilsendt et digitalt gavekort fra Glede med opptjent beløp. Dersom du ønsker å ta ut premiebeløpet tidligere, ta kontakt med medlemsservice på e-post minside@forskerforbundet.no.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du verver mer enn 10 medlemmer i løpet av et kalenderår må du skatte av hele premien.

 

Vervemateriell

Vi har postkort, plakater og en rekke ulike vervebrosjyrer, både på norsk og engelsk. Du kan bestille gratis vervemateriell her.

Lykke til med vervingen!

Medlemsfordeler

Her kan du lese om våre gode forsikringsordninger, gunstig bankavtale og øvrige medlemsfordeler, i regi av Forskerforbundet og gjennom Unio.