Spørsmål du bør tenke gjennom før jobbintervjuet

Faglig tyngde betyr mye, men ikke alt.
– Vær ærlig om hvem du er, sier kommunikasjonsekspert Vibeke Holtskog. Her er hennes tips til hvilke spørsmål du bør gruble litt på før du stiller til jobbintervju.

Vibeke Holtskog

Vibeke Holtskog er utdannet språklærer, og har videreutdanning innen retorikk, kommunikasjon og ledelse. Hun har jobbet med kommunikasjon og formidling i hele sitt yrkesaktive liv, og er fast kursholder for bl.a. Forskerforbundet.

Hvorfor er det sånn at noen søkere får jobben og andre ikke? Det kan være små marginer som gjelder, både med tanke på utdanning og erfaring, men ofte handler det også om kjemi og personlighet.

– Hvis du virkelig har lyst til å naile et jobbintervju, tror jeg det å kjenne seg selv er helt essensielt. Jo bedre du kjenner deg selv, jo bedre er det, sier Vibeke Holtskog.

Hun er retoriker, foredragsholder og forfatter, og er opptatt av hvordan vi kommuniserer i jobbintervjuer. Holtskog mener det er viktig å være ærlig om den man er, i stedet for å forsøke å passe inn.

– Husk at det ikke bare er arbeidsgiveren som skal vurdere deg, du skal også vurdere dem, påpeker hun.

– Jeg tror du får mye igjen for å tenke gjennom hvem du er før et jobbintervju og hva slags mennesker du ønsker å jobbe for.

Disse spørsmålene kan hjelpe deg på vei:

1. Hvilke verdier har jeg?

I et jobbintervju er det vanlig å bli spurt om hvordan du vil beskrive deg selv. Dette er et bredt spørsmål som det kan være vanskelig å svare på hvis du ikke har forberedt deg.

– Hvem du er, handler gjerne om hvilke verdier du har. Hva mener du er viktig i livet? Hva setter du pris på hos andre? sier Holtskog.

Hvis du synes det er vanskelig å snevre inn verdiene dine, foreslår hun at du retter fokuset mot en god venn.

– Hvorfor er dette din venn? Hva slags verdier besitter denne personen, som du liker? Du kan også spørre vennene dine om deres inntrykk av deg og dine verdier, råder hun, og understreker at et av trikset på et jobbintervju er å kunne svare konkret på mer åpne, personlige spørsmål.

– Bruk eksempler i stedet for å liste opp hva som er viktig for deg. Å vite hvilke verdier du har, vil alltid være nyttig i disse situasjonene.

2. Hvordan jobber jeg best?

For å finne ut av hva som gjør deg mest effektiv og hvor problemer kan oppstå, kan det hjelpe å vite mer om din personlighet, atferd og preferanser. Er du for eksempel introvert eller ekstrovert?

– De som er selvgående og trives med det, er ofte introverte. De som elsker å samarbeide og trives i åpent landskap, er gjerne ekstrovert, sier Holtskog.

Hun presiserer at dette er en forenkling av sannheten, og at de fleste gjerne er vi et sted midt i mellom og tilpasser seg situasjoner, krav og relasjoner. For å lære mer om hvordan du samarbeider og kommuniserer effektivt med andre, kan du ta en personlighetstest i forkant av intervjuet.

– Det finnes flere gratistester på nett, som for eksempel «16 personalities», men hvis du vil ha et forskningsgodkjent alternativ, kan du velge Femfaktormodellen (Big 5), sier Holtskog.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) og Everything DiSC er også gode, valide alternativer, som kan gi deg innsikt i hvordan du fungerer med andre og hva som trigger og motiverer deg, noe som kan være kjekt for både deg selv og arbeidsgiver å vite.

3. Hvordan reagerer jeg i pressede situasjoner?

De fleste jobbintervjuer inneholder et spørsmål om dine dårlige sider. Holtskog understreker at det ikke er noen vits i å kamuflere svaret ved å svare noe som egentlig er positivt, som at man har lett for å si ja.

– Det er bedre å fortelle om en skikkelig dårlig side, så lenge du viser selvinnsikt og forklarer hva som trigger denne siden. Bruk gjerne eksempler, sier hun.

Eksperten oppfordrer deg til å tenke gjennom hvordan du blir når du for eksempel er stresset eller sint.

– Hvordan oppfører du deg i slike situasjoner, og hva trenger du av kollegene dine da?

Selv har hun opplevd å få spørsmålet «Når du har jobbet her et halvt år, hvordan merker vi forskjell?»

– Dette er lurt å tenke gjennom, både når det gjelder de gode og de dårlige sidene, som vi jo alle har, sier Holtskog.

4. Hva er jeg mest stolt av?

I en intervjusituasjon ønsker arbeidstakeren din å bli kjent med deg. De ønsker å vite hvem du er og om du passer inn på arbeidsplassen, både faglig og sosialt. Hva du er stolt av i karrieren din og livet ellers, sier noe konkret om deg som faglig ekspert og privatperson, og kan derfor lønne seg å ha tenkt gjennom.

– Det er ikke sikkert du får et spesifikt spørsmål om dette, men du kan få det inn på andre måter, for eksempel i en bisetning. Å snike inn kompetanse er nyttig i et jobbintervju, mener Holtskog.

Å fortelle arbeidstaker hva du er stolt av, vil også gi dem en pekepinn på hvilke verdier du har og om disse samsvarer med arbeidsplassens verdier.

– Det er en klok måte å bli kjent på, avslutter Holtskog.