Nedslående forhold for feltarkeologene

En undersøkelse foretatt blant midlertidig ansatte feltarkeologer for året 2010 viser at mange tilsettes for svært korte perioder av gangen og på mange kontrakter. Langt flere burde ansettes fast, mener Forskerforbundet.

Selv arkeologer med mange års erfaring tilbys ofte bare korte kontrakter og uforutsigbare arbeidsvilkår. Bare et lite mindretall har lønnsarbeid gjennom hele året, men det viser seg at arbeidsgiver har behov for arbeidskraft noenlunde kontinuerlig. Selv i vintermånedene januar til og med mars er nesten 40 % av respondentene i arbeid. Undersøkelsen viser også at de midlertidig ansatte arkeologene taper i lønnsutvikling og pensjonsopptjening, og i langt mindre grad kan nyttiggjøre seg sosiale goder i forhold til fast tilsatt personale. 

Noen av funnene i undersøkelsen:

  • I gjennomsnitt har feltarkeologene arbeidet midlertidig i 6 ½ år, nesten 20 % av respondentene har vært tilsatt i 10 år eller mer som midlertidige feltarkeologer.
  • I gjennomsnitt var lengden på en arbeidskontrakt 11,5 uker. 
  • I gjennomsnitt hadde hver arkeolog 4,3 forskjellige kontrakter i løpet av året, 10 % av respondentene opplevde å ha 10 kontrakter eller flere i løpet av 2010. 
  • I gjennomsnitt var arkeologene tilsatt i 8 måneder og 20 dager i løpet av 2010.
  • 1 av 3 oppgir at de i perioder har arbeidet uten arbeidskontrakt. 

– Feltarkeologene er høyt utdannede fagpersoner og det er nedslående at ikke denne kompetansen verdsettes høyere, sier leder av Forskerforbundet, Bjarne Hodne, i en kommentar.

– Fast tilsetting er hovedregelen i norsk arbeidsliv og den forvaltningsarkeologien som fylkeskommuner og museer er pålagt å utføre, inngår som en fast del av virksomhetenes arbeidsoppgaver og den er noenlunde stabil. Da burde det være mulig å ansette langt flere på fast basis og sikre dem forutsigbarhet og arbeidsforhold som gjør det attraktivt å fortsette dette viktige arbeidet for norsk kulturvern, sier Bjarne Hodne.

Last ned rapporten her (pdf)