Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Debattinnlegg

Innlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

  How to raise wages for PhD candidates

  (16.10.2019) By Guro Elisabeth Lind, chief negotiator Unio ((The Confederation of Unions for Professionals), State sector, and Jorunn Solgaard, chief negotiator Forskerforbundet (The Norwegian Association of Researchers).

  Hvordan øke stipendiatenes lønn?

  (15.10.2019) De økte lønnsforskjellene for stipendiater skyldes et viktig gjennomslag for Unio. Forhandlerne forklarer her hvorfor det skjedde. (English translation below)

  Åpne kontorlandskap gir økt stress og sykefravær

  (01.10.2019) Forskerforbundets Guro Elisabeth Lind skriver i denne ytringen i Universitetsavisa at det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget tilsier at forskere bør få beholde kontoret sitt.

  Lærekraftig utvikling, for hvem?

  (28.09.2019) Livslang læring. Målet må være en reform som sikrer kompetanseheving til arbeidslivet uten å utfordre dagens velfungerende system for høyere utdanning, skriver Marte Øien og Guro Lind i Khrono.

  Det er oss de unge peker på

  (27.09.2019) Vi mener at hovedavtalene i alle de ulike tariffområdene må slå fast at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse og bidra til å nå bærekraftsmålene, skriver lederen i Unio og hennes 13 forbundsledere i Dagbladet.

  Sammen står kunnskapsarbeidere sterkere

  (10.08.2019) Det er strategisk klokt at ulike typer forskere og kunnskapsarbeidere kjemper sammen i en felles fagforening, skriver Guro Elisabeth Lind i et svar til Arnved Nedkvitne i Klassekampen.

  Minneord for Gunnar Clausen

  (06.08.2019) Gunnar Clausen døde 18. juli. Han ble 82 år. Fra 1988 til 1993 var Clausen leder av fag- og interesseorganisasjonen Forskerforbundet, hvor han la ned et svært verdifullt arbeid til beste for norske forskere.

  Forskerforbundet ingen alliert for kommersielle aktører

  (11.07.2019) Publisering. Det kan ikke være slik at de som påpeker kritiske sider ved Plan S automatisk stemples som løpejenter for de store, kommersielle forlagene, skriver leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

  Gjør som Nybø, Høie!

  (09.07.2019) Midlertidighet: En handlekraftig Iselin Nybø ga universitetsrektorene i hjemmelekse i å få ned bruken av midlertidige ansettelser. Bent Høie bør gjøre det samme, skriver leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

  Plan S: Dessverre ingen «misforståelse» at forskere må gi fra seg rettigheter

  (04.07.2019) Publisering. I sitt forsvar for Plan S-veilederen, og åpen publisering ender Unit med å bli uambisiøse på forskernes vegne, skriver leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, og etterlyser høyere ambisjoner.

  Vil regjeringen svekke universitetenes selvstyre?

  (25.06.2019) Regjeringens forslag vil svekke universitetenes selvstyre til fordel for økt makt til Statsbygg, skriver UiO-rektor Svein Stølen, Forskerforbundets leder Guro Lind og NSO-leder Haakon R. Mikalsen i Aftenposten.

  Arbeidsgiverrådet i staten utfordrer synet på arbeidsgiver og arbeidstaker som likeverdige parter

  (11.04.2019) «Er det riktig at arbeidsgiver må dele beslutningsmyndigheten med en motpart som ikke har det samme ansvaret for driften og utviklingen av virksomheten?», spør Arbeidsgiverrådet, og utfordrer synet på arbeidsgivere og arbeidstakere som likeverdige parter i trepartssamarbeidet.

  La oss bidra, Nybø!

  (27.02.2019) Åpen publisering: Tekna og Forskerforbundet oppfordrer Iselin Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet med implementeringen av Plan S.

  Plan S får store konsekvenser

  (21.09.2018) Ingen er mot målet om å gjøre forskningen mer åpen og tilgjengelig for alle, men det må gjøres på en måte som bevarer forskningskvaliteten, forskningsetikken og den akademiske friheten.

  Hvorfor så trangt i Regjeringskvartalet, statsråd Mæland?

  (19.06.2018) Hvis det nye regjeringskvartalet blir for trangt blir arbeidet mindre effektivt. Konsekvensen er at kvaliteten på Stortingets og regjeringens arbeid blir dårligere, og at kvaliteten på offentlige tjenester svekkes. Det er hverken regjeringen, Stortinget eller skattebetalerne tjent med.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >