Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Debattinnlegg

Avisinnlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

  Arbeidsgiverrådet i staten utfordrer synet på arbeidsgiver og arbeidstaker som likeverdige parter

  (11.04.2019) «Er det riktig at arbeidsgiver må dele beslutningsmyndigheten med en motpart som ikke har det samme ansvaret for driften og utviklingen av virksomheten?», spør Arbeidsgiverrådet, og utfordrer synet på arbeidsgivere og arbeidstakere som likeverdige parter i trepartssamarbeidet.

  La oss bidra, Nybø!

  (27.02.2019) Åpen publisering: Tekna og Forskerforbundet oppfordrer Iselin Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet med implementeringen av Plan S.

  Plan S får store konsekvenser

  (21.09.2018) Ingen er mot målet om å gjøre forskningen mer åpen og tilgjengelig for alle, men det må gjøres på en måte som bevarer forskningskvaliteten, forskningsetikken og den akademiske friheten.

  Hvorfor så trangt i Regjeringskvartalet, statsråd Mæland?

  (19.06.2018) Hvis det nye regjeringskvartalet blir for trangt blir arbeidet mindre effektivt. Konsekvensen er at kvaliteten på Stortingets og regjeringens arbeid blir dårligere, og at kvaliteten på offentlige tjenester svekkes. Det er hverken regjeringen, Stortinget eller skattebetalerne tjent med.

  Kontorlandskap er ikke effektivt

  (26.04.2018) Effektivisering som svekker kvaliteten på forskning og undervisning, er ikke særlig effektivt, skriver leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

  Gjennom foretak til frihet?

  (20.02.2018) Regjeringen vil undersøke om en foretaksmodell kan gi universitetene og høyskolene større frihet. Men resultatet kan bli det motsatte.

  Færre vil bli forskere

  (20.10.2017) Hvordan går det med nasjonens luftige forskningsambisjoner når færre fristes av en karriere som forsker? Kunnskapsministeren må ta grep.

  Følg med oss, minister

  (15.10.2017) Muligheten til å prioritere undervisning er nøkkelen til bedre studiekvalitet.

  Lammende fleksiarbeid

  (20.02.2017) En ny nederlandsk studie viser at midlertidige kontrakter ikke fører til økt dynamikk i arbeidslivet. Fleksiarbeid virker lammende – også for arbeidsgiver.

  Forskningens unnasluntrere

  (15.09.2016) Det finnes i dag ingen mekanismer som sikrer at store politiske prosjekter må underlegges en forskningsbasert evaluering.

  Griper Stortinget muligheten?

  (08.07.2016) I staten er hver tiende medarbeider midlertidig ansatt. Om lag hver femte forsker i universitets- og høyskolesektoren er midlertidig ansatt. Det er over dobbelt så mange som gjennomsnittet i resten av arbeidslivet, som er på åtte prosent. Det er tverrpolitisk enighet om at dette er et problem.

  Tilgjengelig forskning?

  (29.06.2016) Å legge forskningsartikler skrevet i fagtermer ut på internett, er én ting, men det kreves gode systemer for å finne frem til relevante forskningsresultater.

  Akademisk frihet under press?

  (04.01.2016) Akademisk frihet er ikke et privilegium for noen professorer i et elfenbenstårn. Den er essensiell for et demokrati som bygger på kunnskap og forskning. Trues den, trues samfunnet. Det skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

  Å bli professor: Regjeringen senker kravene

  (15.05.2015) – Med regjeringens forslag vil kravet til hva en professor er og skal være, bli lokalt, relativt og potensielt uforutsigbart. Det hever ikke kvaliteten på norsk forskning, og det er til hinder for mobilitet mellom institusjonene, skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad sammen med...

  Undervisning ikke annenrangs

  (08.05.2015) I en innsiktsfull kommentar i DN 6.mai tar Eva Grinde til orde for at god undervisning må gis høyere prestisje i akademia. De vitenskapelig ansatte som gir god undervisning må lønnes og belønnes bedre enn i dag. Dette er også Forskerforbundets politikk.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >