Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Debattinnlegg

Innlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

  Sammen står kunnskapsarbeidere sterkere

  (10.08.2019) Det er strategisk klokt at ulike typer forskere og kunnskapsarbeidere kjemper sammen i en felles fagforening, skriver Guro Elisabeth Lind i et svar til Arnved Nedkvitne i Klassekampen.

  Minneord for Gunnar Clausen

  (06.08.2019) Gunnar Clausen døde 18. juli. Han ble 82 år. Fra 1988 til 1993 var Clausen leder av fag- og interesseorganisasjonen Forskerforbundet, hvor han la ned et svært verdifullt arbeid til beste for norske forskere.

  Forskerforbundet ingen alliert for kommersielle aktører

  (11.07.2019) Publisering. Det kan ikke være slik at de som påpeker kritiske sider ved Plan S automatisk stemples som løpejenter for de store, kommersielle forlagene, skriver leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

  Gjør som Nybø, Høie!

  (09.07.2019) Midlertidighet: En handlekraftig Iselin Nybø ga universitetsrektorene i hjemmelekse i å få ned bruken av midlertidige ansettelser. Bent Høie bør gjøre det samme, skriver leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

  Plan S: Dessverre ingen «misforståelse» at forskere må gi fra seg rettigheter

  (04.07.2019) Publisering. I sitt forsvar for Plan S-veilederen, og åpen publisering ender Unit med å bli uambisiøse på forskernes vegne, skriver leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, og etterlyser høyere ambisjoner.

  Vil regjeringen svekke universitetenes selvstyre?

  (25.06.2019) Regjeringens forslag vil svekke universitetenes selvstyre til fordel for økt makt til Statsbygg, skriver UiO-rektor Svein Stølen, Forskerforbundets leder Guro Lind og NSO-leder Haakon R. Mikalsen i Aftenposten.

  Arbeidsgiverrådet i staten utfordrer synet på arbeidsgiver og arbeidstaker som likeverdige parter

  (11.04.2019) «Er det riktig at arbeidsgiver må dele beslutningsmyndigheten med en motpart som ikke har det samme ansvaret for driften og utviklingen av virksomheten?», spør Arbeidsgiverrådet, og utfordrer synet på arbeidsgivere og arbeidstakere som likeverdige parter i trepartssamarbeidet.

  La oss bidra, Nybø!

  (27.02.2019) Åpen publisering: Tekna og Forskerforbundet oppfordrer Iselin Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet med implementeringen av Plan S.

  Plan S får store konsekvenser

  (21.09.2018) Ingen er mot målet om å gjøre forskningen mer åpen og tilgjengelig for alle, men det må gjøres på en måte som bevarer forskningskvaliteten, forskningsetikken og den akademiske friheten.

  Hvorfor så trangt i Regjeringskvartalet, statsråd Mæland?

  (19.06.2018) Hvis det nye regjeringskvartalet blir for trangt blir arbeidet mindre effektivt. Konsekvensen er at kvaliteten på Stortingets og regjeringens arbeid blir dårligere, og at kvaliteten på offentlige tjenester svekkes. Det er hverken regjeringen, Stortinget eller skattebetalerne tjent med.

  Kontorlandskap er ikke effektivt

  (26.04.2018) Effektivisering som svekker kvaliteten på forskning og undervisning, er ikke særlig effektivt, skriver leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

  Gjennom foretak til frihet?

  (20.02.2018) Regjeringen vil undersøke om en foretaksmodell kan gi universitetene og høyskolene større frihet. Men resultatet kan bli det motsatte.

  Færre vil bli forskere

  (20.10.2017) Hvordan går det med nasjonens luftige forskningsambisjoner når færre fristes av en karriere som forsker? Kunnskapsministeren må ta grep.

  Følg med oss, minister

  (15.10.2017) Muligheten til å prioritere undervisning er nøkkelen til bedre studiekvalitet.

  Lammende fleksiarbeid

  (20.02.2017) En ny nederlandsk studie viser at midlertidige kontrakter ikke fører til økt dynamikk i arbeidslivet. Fleksiarbeid virker lammende – også for arbeidsgiver.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >