Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Debattinnlegg

Innlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

  Ikke bruk ostehøvel på samfunnsberedskapen!

  (16.03.2021) Forskningsmiljøene er en avgjørende del av vår samfunnsberedskap. Syv år med ostehøvelkutt i staten har gjort dem mindre robuste. På regjeringens budsjettkonferanse må ostehøvelen legges vekk, skriver Guro Elisabeth Lind i Forskerforum.

  Ensidig moderasjon er uaktuelt

  (23.02.2021) Industribedriftene i privat sektor krevde et moderat lønnsoppgjør i fjor, men resultatene viser at det bare var ansatte i offentlig sektor som holdt seg til rammen. Dette må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, mener Guro Elisabeth Lind og tre andre Unio-ledere.

  Ingen forskning uten forskere!

  (17.02.2021) Forskerne er nøkkelen til å nå ambisjonene Norge har som kunnskapsnasjon, og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å løse globale samfunnsutfordringer, skriver Guro Elisabeth Lind i Forskningspolitikk.

  Livslang læring og universitetenes kjerneoppdrag

  (26.01.2021) Endringstakten i arbeids- og samfunnslivet innebærer at livslang læring blir stadig viktigere, skriver innleggsforfatterne Svein Stølen (rektor UiO), Andreas Trohjell (leder NSO) og Guro Elisabeth Lind (leder Forskerforbundet).

  Postdoktorstillingen misbrukes, og det rammer unge forskere

  (22.01.2021) Vi må målrette bruken av postdoktorstillinger, for forskningens og de unge forskernes skyld. En fersk NIFU-rapport viser at ordningen misbrukes, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

  Norsk forskning er i fare på grunn av pandemien – regjeringen må ta ansvar

  (11.01.2021) Det er grunn til bekymring for situasjonen i norsk forskning og høyere utdanning. Regjeringen må komme på banen med nasjonale tiltak, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

  De nye grunnskolelærerutdanningene krever satsing – kvalitet koster!

  (13.11.2020) En finansiering på sparebluss er lite framtidsrettet. Det skaper uro, lite forutsigbarhet og mindre kraft til arbeidet, skriver leder for UHR Lærerutdanning Asle Holthe, Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind og Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i Khrono.

  Krisetid krever investering

  (28.10.2020) Vi er bekymret for studiekvaliteten i dagens situasjon. Frykten bunner i kutt i ressurser i en tid hvor vi trenger økte ressurser, skriver leder Anders Trohjell i Norsk studentorganisasjon, styreleder Dag Rune Olsen i UHR og Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i Khrono.

  Den rigide arealnormen for statlige bygg må endres

  (10.08.2020) En betydelig mengde forskning finner negative effekter av åpne kontorlandskap, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

  Behold valgt rektor, UiT!

  (16.06.2020) Å overkjøre et så stort flertall av de ansatte for å tvinge gjennom en ny ledelsesmodell, vil være svært uklokt, skriver Guro Elisabeth Lind.

  Ingen forskning, ingen omstilling

  (22.05.2020) Koronaepidemien og den vanskelige situasjonen for norsk økonomi gjør at forskningsinstituttene, næringslivets innovasjonsmotor, sliter.

  Derfor må Sanner prioritere forskning

  (13.05.2020) Norsk politikk står foran tre tøffe budsjettrunder: Revidert nasjonalbudsjett 12. mai, en ny krisepakke, og statsbudsjettet i høst.

  Permitterte forskere er dårlig samfunnsøkonomi

  (29.04.2020) Permitteringer er lite egnet som virkemiddel ved forskningsinstituttene. Nå bør grunnbevilgningene økes for å holde viktig forskningsaktivitet i gang.

  Åpen forskning og akademisk frihet – ja, takk begge deler!

  (04.04.2020) Kenneth Ruuds ovenfra-og-ned-tilnærming til forskernes rettigheter og den akademiske friheten, er et dårlig utgangspunkt for en god overgang til åpen publisering.

  Forskningen må bli budsjettvinner

  (13.03.2020) Når regjeringens budsjettkonferanse starter på mandag, må forskningen prioriteres, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i Khrono.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >