Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Debattinnlegg

Avisinnlegg, kronikker og leserbrev fra Forskerforbundet.

  Færre vil bli forskere

  (20.10.2017) Hvordan går det med nasjonens luftige forskningsambisjoner når færre fristes av en karriere som forsker? Kunnskapsministeren må ta grep.

  Følg med oss, minister

  (15.10.2017) Muligheten til å prioritere undervisning er nøkkelen til bedre studiekvalitet.

  Lammende fleksiarbeid

  (20.02.2017) En ny nederlandsk studie viser at midlertidige kontrakter ikke fører til økt dynamikk i arbeidslivet. Fleksiarbeid virker lammende – også for arbeidsgiver.

  Forskningens unnasluntrere

  (15.09.2016) Det finnes i dag ingen mekanismer som sikrer at store politiske prosjekter må underlegges en forskningsbasert evaluering.

  Griper Stortinget muligheten?

  (08.07.2016) I staten er hver tiende medarbeider midlertidig ansatt. Om lag hver femte forsker i universitets- og høyskolesektoren er midlertidig ansatt. Det er over dobbelt så mange som gjennomsnittet i resten av arbeidslivet, som er på åtte prosent. Det er tverrpolitisk enighet om at dette er et problem.

  Tilgjengelig forskning?

  (29.06.2016) Å legge forskningsartikler skrevet i fagtermer ut på internett, er én ting, men det kreves gode systemer for å finne frem til relevante forskningsresultater.

  Akademisk frihet under press?

  (04.01.2016) Akademisk frihet er ikke et privilegium for noen professorer i et elfenbenstårn. Den er essensiell for et demokrati som bygger på kunnskap og forskning. Trues den, trues samfunnet. Det skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

  Å bli professor: Regjeringen senker kravene

  (15.05.2015) – Med regjeringens forslag vil kravet til hva en professor er og skal være, bli lokalt, relativt og potensielt uforutsigbart. Det hever ikke kvaliteten på norsk forskning, og det er til hinder for mobilitet mellom institusjonene, skriver Forskerforbundets leder Petter Aaslestad sammen med...

  Undervisning ikke annenrangs

  (08.05.2015) I en innsiktsfull kommentar i DN 6.mai tar Eva Grinde til orde for at god undervisning må gis høyere prestisje i akademia. De vitenskapelig ansatte som gir god undervisning må lønnes og belønnes bedre enn i dag. Dette er også Forskerforbundets politikk.

  Hvor svikter kvaliteten?

  (24.02.2015) Hvordan oppnå høyere kvalitet ved universiteter og høyskoler? Svaret er fusjoner – blant annet; ifølge statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad i et debattinnlegg i Aftenposten 12. februar.

  Midlertidighetstesten

  (10.02.2015) Forslaget til ny arbeidsmiljølov er dårlig nytt for alle som vil ha ned midlertidigheten blant forskere og undervisere i akademia.

  Skolepenger gir et svakere samfunn

  (01.12.2014) Gjennom gratisprinsippet investerer vi i hverandre, uansett bakgrunn og personlig økonomi. Slik får vi et mer variert og sterkere samfunn, både økonomisk og sosialt, skriver to studentmedlemmer i Forskerforbundet.

  Hvor kommer veksten?

  (19.11.2014) Det er et paradoks. Regjeringen bruker mer enn noen gang på forskning over statsbudsjettet, men de fleste institusjonene får redusert handlingsrom.

  Jo større, jo bedre?

  (18.11.2014) Forskerforbundet synes å være generelt skeptisk til sammenslåinger, skriver DN på lederplass den 5. november. Vi har ingen prinsipielle innvendinger mot dannelse av større enheter, enten det skjer ved sammenslåinger eller nettverksdannelser. Vårt utgangspunkt er at det er bra dersom det øker...

  Stol på ungdommen!

  (15.09.2014) OECD vil belønne unge som velger utdanning innen de yrkene som samfunnet trenger. Økt bruk av stipend og differensierte lån, er forslag som trekkes frem. Jeg mener det er et unødvendig og vanskelig gjennomførbart forslag.

< Forrige 1 2 3 4 5  ... Neste >