Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved OsloMet

Forskerforbundet ved OsloMet har 845 medlemmer (januar 2023) og er den største og ledende fagorganisasjonen ved universitetet. Vi organiserer ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og i administrative og tekniske stillinger. Vi har medlemmer på alle fakultetene, i sentrene og i fellesadministrasjonen.

Forskerforbundet ved OsloMet består av klubber på fakultetene og sentraladministrasjonen, i alt seks klubber.

Lokallagsstyret består av 11 medlemmer:
Hovedtillitsvalgt, leder og nestleder.
1 representant fra henholdsvis Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), 2 representanter fra henholdsvis Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(LUI), og 1 representant fra fellesadministrasjonen (ADM), alle med personlige varamedlemmer.

Hovedtillitsvalgt, leder og nestleder danner sekretariatet for Forskerforbundet ved OsloMet.

Klubbstyrene ved FF-HV og FF-LUI har to tillitsvalgte, klubbstyrene i de øvrige klubbene har én tillitsvalgt, alle med personlige varamedlemmer.
Tillitsvalgt(e)/leder for klubbene sitter som representanter i lokallagsstyret.

Vi legger stor vekt på informasjon og medbestemmelse og vi arbeider for at OsloMet skal ha en høy grad av selvstendighet og kritisk funksjon og at den akademiske frihet og faglige integritet ivaretas.

Vi ivaretar det enkelte medlems interesser, bl.a. når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og vi stiller opp om det oppstår problemer i tilsettingsforholdet. Lokallaget har tett kontakt med jurister og andre rådgivere i Forskerforbundets sekretariat.

Medlemskap gir dessuten tilgang til:
- gunstige forsikringer
- tidsskriftet "Forskerforum"
- kurs, konferanser og seminarer

Vedtekter og retningslinjer