Museene mister viktig PhD-ordning

Museene skal ikke lenger kunne søke på ordningen med offentlig sektor-PhD.
– Stikk i strid med vedtak om å styrke forskningen ved museene, mener Guro Lind.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Museumsforbundet melder 21. februar at ordningen med offentlig sektor-PhD heretter ikke lenger er tilgjengelig for museene

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind reagerer på endringen.

– Det har de siste årene blitt lagt stor vekt på å styrke forskningen ved museene, også fra politisk hold. Hele Stortinget la vekt på dette da Museumsmeldingen ble behandlet. Ordninger som offentlig sektor-PhD har nettopp bidratt til å bygge opp tiltrengt forskningskompetanse. At museene nå skal stenges ute fra ordningen, er i strid med de politiske signalene og svært negativt for museenes samfunnsoppdrag, mener Lind.

Forskerforbundet organiserer 1400 ansatte i museumssektoren, og en betydelig andel av disse har forskning som en av sine arbeidsoppgaver. Ifølge Forskerforbundets medlemsundersøkelse fra 2021 er det bare en liten andel av de ansatte som har tilstrekkelig tid og ressurser til forskning i det daglige arbeidet. Andelen som skal ha forskning som arbeidsoppgave, er også redusert siden 2012.

– For å beholde og utvikle fagkompetansen i sektoren er det avgjørende at de ansatte har faglige utviklingsmuligheter. Å fjerne muligheten for museene til å søke offentlig PhD, er å gå i motsatt retning. Her forventer vi at kulturministeren og forskningsministeren snakker sammen, og rydder opp, sier Lind.