Ny statsråd for forskning og høyere utdanning: – Hopper på et tog i fart

– Iselin Nybø har igangsatt flere viktige prosesser for norsk forskning og høyere utdanning, som Henrik Asheim nå får i fanget. Det er viktig at disse prosessene ikke stopper opp, men tas i mål på en god måte, sier Guro Elisabeth Lind. Hun gleder seg til samarbeidet med den nye statsråden.

Article Image

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Henrik Asheim (H) ble i dag utnevnt til ny statsråd for forskning og høyere utdanning i regjeringen Solberg. Asheim har representert Akershus på Stortinget siden 2013, og var konstituert kunnskapsminister høsten 2017. Han etterfølger Iselin Nybø, som går over i stillingen som næringsminister.

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind ser fram til godt samarbeid med den nye statsråden.

– Vi har hatt et tett og konstruktivt samarbeid med Nybø, og jeg ser fram til å samarbeide med Asheim. Han er en erfaren politiker som allerede kjenner feltet godt, og jeg håper han kommer raskt i gang med arbeidet. Vi står foran flere tunge saker som blir viktige for norske forskere, og det er avgjørende at arbeidet med disse ikke stopper opp, sier Lind.

Hun nevner arbeidet med ny Universitets- og høyskolelov, gjennomgangen av styringsformer og autonomi for UH-sektoren, arbeidet med åpen publisering og prosessen for å få ned den høye bruken av midlertidige stillinger, som noen aktuelle eksempler.

– Asheim hopper på et tog i fart, men vi skal ta ham godt imot og være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet for å ta disse viktige sakene i mål. Jeg gleder meg til godt samarbeid, og vil samtidig benytte anledningen til å ønske Iselin Nybø lykke til i hennes jobb som næringsminister. Nå er det tre statsråder i regjeringen med erfaring fra forskning og høyere utdanning, og jeg håper de tre sammen kan løfte forskning til å bli et overgripende satsingsområde for regjeringen, sier Lind.