Akademia under korona – hva har skjedd?

Forskerforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i akademia om erfaringer under koronapandemien. Resultatene legges fram for institusjonsledere og politikere på et åpent webinar 7. januar.

Article Image

Forskerforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer i universitets- og høyskolesektoren, som setter søkelys på de ansattes erfaringer under korona-pandemien. Vi har blant annet spurt om konsekvenser for undervisnings- og forskningsvirksomheten, om arbeidsvilkår, digitalisering og tilrettelegging.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagt fram på et webinar torsdag 7. januar kl 09–10. Der vil også institusjonsledere og politikere kommentere resultatene.

Et av funnene i undersøkelsen er at 83 prosent av stipendiatene og postdoktorene sier de har blitt forhindret som følge av koronapandemien, mens bare rundt 20 prosent av disse sier det har blitt tilrettelagt for med forlengelse eller støtte

Les hele undersøkelsen her