Positive endringer i lovforslag om forskningsetikk

– Det er bra at Røe Isaksen åpner for klageadgang for forskere i uredelighetssaker, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Et forslag til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid ble lagt fram 16. september.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet hadde en rekke kritiske innvendinger til det første lovforslaget, som var på høring i fjor.

Blant annet etterlyste Forskerforbundet en mulighet til å klage på uttalelser om brudd på forskningsetikken, en mulighet som ikke finnes i dag. Dette er nå endret.

– I utgangspunktet ønsker vi en klagerett på alle uttalelser om forskning som ikke er skjedd i henhold til anerkjente etiske normer, med Granskningsutvalget som klageorgan. Dette er fortsatt ikke på plass. Men en klageadgang i uredelighetssaker er et skritt i riktig retning, mener Aaslestad.

Aaslestad er også positiv til at forskningsinstitusjonene får et større ansvar for nødvendig opplæring av kandidater og ansatte. 

– Dette opplæringsarbeidet slurves det dessverre for mye med, og vi er glade for at lovforslaget understreker det lokale ansvaret for forskningsetikk.

Forskerforbundet kommer tilbake med en grundig gjennomgang av hele lovforslaget. Lovforslaget kan leses her.