Ansatte ved universiteter og høyskoler støtter streiken

Forskerforbundet deltar i streiken mot regjeringens forslag til endringene i arbeidsmiljøloven. I dag er rundt 18 prosent av de vitenskapelige årsverkene ved universiteter og høyskoler midlertidige. – Vår sektor er et godt eksempel på at bruken av midlertidige stillinger ikke fører til flere faste ansettelser, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad og statsråd Robert Eriksson på Unios tariffseminar.

Petter Aaslestad og statsråd Robert Eriksson på Unios tariffseminar. Foto: Forskerforbundet

Det er hovedsammenslutningene LO, YS og Unio som sammen ber sine medlemmer om å streike i to timer onsdag 28. januar. De tre hovedorganisasjonene favner til sammen rundt halvannen million medlemmer. Hovedparolen under streiken blir «Forsvar arbeidsmiljøloven». Streiken er politisk og rettes mot regjeringen og dens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven, deriblant åpning for mer bruk av midlertidige stillinger.

Som en del av Unio støtter Forskerforbundet opp om streiken. Forskerforbundet har 19 000 medlemmer og hele 2/3 av disse jobber i dag på universiteter og høyskoler. Ser man bort fra stipendiater og andre åremålsstillinger, har 18 prosent av de vitenskapelig ansatte ikke fast stilling, viser tall fra Database for statistikk og høyere utdanning, DBH. Grunnen til at det er færre som har faste jobber på universiteter og høyskoler enn i resten av samfunnet, er at denne sektoren er regulert av tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven åpner for utvidet bruk av midlertidighet sammenlignet med arbeidsmiljøloven.

– Vi liker ikke de signalene regjeringen kommer med. Tidligere har regjeringen uttalt at 18 prosent midlertidige stillinger i akademia er for høyt. Hvor troverdig er det når regjeringen nå samtidig åpner opp for 15 prosent midlertidige stillinger ellers i arbeidslivet? 

– Vi frykter at ambisjonsnivået i innsatsen for flere faste jobber senkes. Nå ber vi Stortinget avvise regjeringens forslag, og istedenfor rette innsatsen mot flere faste jobber i akademia og andre sektorer hvor bruken av midlertidighet er høy, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad. 

Aaslestad mener sektoren står overfor store rekrutteringsproblemer om få år.
– Regjeringen sier at den vil satse på forskning, men da må man satse på forskerne. Vi må få akademia til å bli en konkurransedyktig arbeidsplass, slik at man ikke går glipp av de beste talentene, påpeker Aaslestad som fortsetter:
– Det er ikke attraktivt for unge forskere å måtte vente i over ti år på å få en fast ansettelse.

Den politiske streiken onsdag 28. januar varer i to timer og holdes mellom klokken 14.00 og klokken 16.00. Leder av Forskerforbundet skal holde appell på Tusenårsplassen i sentrum av Stavanger på vegne av Unio, og han oppfordrer medlemmer til å stille opp både her og på andre arrangementer over hele landet.
– Faste jobber gir det beste arbeidslivet. Det kan vi aldri komme bort fra, avslutter han.

Alt om markeringene 28. januar finner du på nettsiden www.mittarbeidsliv.no.