Ti forventninger til Solberg-regjeringen

Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide med den kommende Solberg-regjeringen. Forskerforbundet har spilt inn ti forventninger til regjeringen.

Erna Solberg

Erna Solberg. Foto: Høyre

Forskerforbundets ti forventninger innenfor området høyere utdanning og forskning:

  • Krafttak for kunnskap
  • Tydeligere koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen
  • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
  • Styrk langsiktig grunnleggende forskning
  • Skap robuste forskningsinstitusjoner
  • Fullfinansier studieplassene i høyere utdanning
  • Reduser bruken av midlertidig tilsetting i akademia
  • La forskerne forske!
  • Bidra til konkurransedyktige arbeidsvilkår for norske forskere
  • Sikre akademisk frihet for forskere utenfor UH-sektoren