Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – kommunal sektor

Gjeldende avtaleverk for kommunalt ansatte.

KS-området

pdf  Hovedavtalen (KS) 1. januar 2016 – 31. desember 2017

pdf  Protokoll – prolongering av Hovedavtalen 1. januar 2016 – 31. desember 2017

Forhandlingene om ny hovedavtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS startet 30. november 2017. Den nåværende avtalen utløper 31. desember 2017, men vil gjelde inntil ny avtale er på plass. Partene tar sikte på å avslutte forhandlingene i løpet av januar 2018.

pdf  Protokoll fra mellomoppgjøret 2017 (27.04.2017)

pdf  Hovedtariffavtalen (KS) 1. mai 2016 – 30. april 2018

pdf  Protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2016 (30.04.2016)

 

Oslo kommune

pdf  Dokument nr. 24 – Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene.

pdf  Dokument nr. 25 – Overenskomster mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. 1. mai 2016 – 30. april 2018.

Lønnstabeller i Oslo kommune (2016)

  • Del denne siden: