Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nyttige lenker

Avtaleverk – kommunal sektor

Gjeldende avtaleverk for kommunalt ansatte.

KS-området

Lønnsoppgjøret 2022

Hovedoppgjøret for Unio i KS-området 2022 ble løst etter mekling 24. mai 2022. Flertallet av Unio-forbundene, inkludert Forskerforbundet, stemte ja til den fremlagte skissen.

Løsning i KS-oppgjøret – men Utdanningsforbundet vil si nei (24.05.2022)

Lønnsoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret for Unio i KS-området 2021 endte med tvungen lønnsnemnd etter streik.

Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen (21.09.2021)

Hovedavtalen

pdf  Hovedavtalen (KS) 1. januar 2022 – 31. desember 2023

Arbeidstakerorganisasjonene og KS ble 26. januar 2022 enige om en ny hovedavtale. Den nye avtalen er en toårig avtale som gjelder fram til utgangen av 2023. Les mer hos Unio

Hovedtariffavtalen

pdf  Hovedtariffavtalen (KS) 1. mai 2020 – 30. april 2022

pdf   KS: Iverksettingsrundskriv – Hovedoppgjøret pr. 1. september 2020 (26.10.2020)

Reiseregulativet

pdf  SGS 1001 – Reiseregulativet 2021–2022

pdf  Protokoll – reiseregulativet (09.12.2020)

Øvrige særavtaler

Særavtaler i KS-området

Oslo kommune

Lønnsoppgjøret 2022

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune kom til enighet etter mekling 25. mai 2022.

Løsning i Oslo kommune (25.05.2022)

Lønnsoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret for Unio i Oslo kommune 2021 endte med tvungen lønnsnemnd etter streik.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo (29.09.2021)

pdf  Dokument nr. 24 – Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene.

pdf  Dokument nr. 25 – Overenskomster mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. 1. mai 2020 – 30. april 2022.

Lønnstabell i Oslo kommune (2021)

  • Del denne siden: