Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kurs:

Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Påmeldingsfrist:

Forskerforbundet inviterer våre medlemmer til webinar om ytringsklima.

Webinaret tar for seg hva som kjennetegner et konstruktivt ytringsklima på jobb. Dette er et klima hvor det er normalt for kollegaer å støtte og oppmuntre hverandre, men også å yte motstand og være uenige. Nye ideer trenger å utsettes for friksjon før de virkeliggjøres. Derfor er det nødvendig med psykologisk trygghet, en opplevelse av at en kan snakke ut og være kritisk ærlige, uten frykt for sanksjoner. Deltakerne inviteres til å reflektere over hva de selv kan gjøre for å bidra til etablering og vedlikehold av et godt ytringsklima i egen organisasjon.

Program

Mandag 20. september

Del 1

kl. 10:00 - 12:00 

1. Ytringsklima på sitt beste: Hva kjennetegner organisasjoner hvor folk gir hverandre støtte og yter skapende motstand?

2. Beslutningsfeller: Hvordan kan bekreftelsesfellen, tilskuereffekten og andre psykologiske fenomener påvirke beslutninger?

Del 2

kl. 13:00 - 15:00 

3. Psykologisk trygghet: Hva skal til for at folk opplever at de kan uttrykke uenighet og si sin mening, uten frykt for sanksjoner?

4. Ytringsetikk: Hvordan navigere i de etiske farvannet rundt ytringsfrihet og ytringsansvar på jobb?

Kursholder er filosofen Øyvind Kvalnes. Kvalnes jobber som professor ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker på ytringsklima, ledelse og etikk i organisasjoner.

Øyvind Kvalnes

Du må logge inn for å melde deg på dette kurset.

Logg inn
  • Del denne siden: