Internasjonal studentmobilitet ved et veiskille?

Hva påvirker studentstrømmene til og fra Norge? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?

  • Dato:

    20. april 2023

  • Sted:

    OsloMet – storbyuniversitetet

Konferansen arrangeres av Senter for Profesjonsstudier ved OsloMet, i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).