Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studentforsikring

Som studentmedlem i Forskerforbundet får du en gratis forsikring inkludert i medlemskapet. Studentpakken inneholder tyveriforsikring, ulykkesforsikring og ID-tyveriforsikring. I tillegg kan du blant annet kjøpe en kombinert livs-, uføre-, sykdoms- og ulykkesforsikring til en svært gunstig pris.

Vi tilbyr også gunstig reiseforsikring og innboforsikring for deg som er student. Vårt forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.

Studentpakken
Studentforsikringen
Reiseforsikring
Innboforsikring
Kontakt Forsikringskontoret

Studentpakken – gratis!

Som studentmedlem får du denne forsikringspakken helt gratis:

 • Tyveriforsikring – nettbrett, pc og telefon – dekning inntil kr. 20 000
 • Ulykkesforsikring – medisinsk invaliditet – dekning inntil kr. 1 million
 • ID-tyveriforsikring – dekning inntil kr. 25 000

Les mer om studentpakken her: www.forskerforsikring.no

I tillegg til de forsikringene du får gratis i Studentpakken kan du kjøpe andre forsikringer til en svært gunstig pris.

Studentforsikringen

Studentforsikringen er 4 forsikringer i en, og er lik Forskerforbundets grunnforsikring for medlemmer. Det kreves at man leverer helseerklæring, og får denne godkjent.

 • Livsforsikring på 6G
 • Uføreforsikring på 80 % av 6G
 • Kritisk sykdom (1G)
 • Ulykkesforsikring inntil 45G

Du betaler bare kr. 1 109,- til sammen for alle fire dekningene for hele 2021. Se beskrivelse av Studentforsikringen på forsikringssidene våre www.forskerforsikring.no

Trenger du høyere forsikringssummer?

Du kan kjøpe livsforsikring og uføreforsikring med dekning inntil 36G, og du kan også forsikre ektefelle/samboer med samme beløp gjennom våre avtaler. Dersom du er etablert med familie og boliglån, bør du absolutt sikre deg og familien med livsforsikring.

En god uføredekning kan også være en viktig økonomisk buffer om du skulle bli arbeidsufør i ung alder, før du har opptjent mye rettigheter i folketrygden.

Priseksempler:

Er du under 30 år?
Da kan du kjøpe livsforsikring på 1 million kr. for kr. 145,- per år.
Du kan kjøpe uføreforsikring på 1 million kr. for kr. 438,- per år.
Ektefelle/samboer kan også kjøpe disse forsikringene.

OBS: Samboere
Samboere må enten ha bodd på samme adresse i henhold til folkeregisteret i 2 år, ha felles barn – eller foreta en begunstigelse – for å ha rett til erstatning ved dødsfall.

Les mer om våre personforsikringer her: www.forskerforsikring.no

Reiseforsikring – 90 dager

Ut på langtur? Forskerforbundets reiseforsikring dekker deg på enkeltreiser inntil 90 dager over hele verden. Det er dobbelt så lenge som en vanlig reiseforsikring, og prisen er mye lavere enn det du må betale direkte i et forsikringsselskap.

Dette er noen av dekningene:

 • du får dekket tapt bagasje
 • du får medisinsk behandling og hjemtransport ved sykdom, uten beløpsgrense
 • du får avbestillingsforsikring
 • du får erstatning ved forsinket bagasje

Og så gjelder forsikringen hele tiden – bortsett fra når du er hjemme og på arbeid/studiested.

Les mer om vår reiseforsikring her: www.forskerforsikring.no

Innboforsikring – student

Ikke alle er dekket av foreldrenes innboforsikring. Gjennom Forskerforbundet kan du som student kjøpe egen innboforsikring som dekker dine eiendeler med inntil kr. 300 000,-. Studentpris per år er kr. 257,-.

Les mer om vår innboforsikring for studenter her: www.forskerforsikring.no

Gratis rådgivning

Forskerforbundets forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.
Ring 23 11 35 78 eller send en e-post til
Du kan også lese alt om vårt forsikringstilbud på www.forskerforsikring.no.

 • Del denne siden: