Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studentforsikring

Som studentmedlem i Forskerforbundet får du en gratis forsikringspakke med tre forsikringer pluss helsetelefon inkludert i medlemskapet. Du kan selvsagt også kjøpe øvrige forsikringer til svært studentvennlig pris.

Du kan blant annet kjøpe vår grunnforsikring (kombinert livs-, uføre-, sykdoms- og ulykkesforsikring) til en svært gunstig pris.

Vi tilbyr også reiseforsikring og innboforsikring for deg som er student.

Vårt forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.

Studentpakken
Helsetelefon
Grunnforsikring
Reiseforsikring
Innboforsikring
Kontakt Forsikringskontoret

Studentpakken – gratis!

Som studentmedlem får du denne forsikringspakken helt gratis:

 • Tyveriforsikring – nettbrett, pc og telefon – dekning inntil kr. 20 000
 • ID-tyveriforsikring – dekning inntil kr. 25 000
 • Ulykkesforsikring – medisinsk invaliditet – dekning inntil kr. 1 million

Les mer om studentpakken her: forskerforsikring.no/studentpakken

Helsetelefon

Helsetelefon er inkludert i medlemskapet for studenter, og gir deg både online lege- og psykologhjelp.

Det er ikke alltid nødvendig å dra til legen for å få hjelpen du trenger. Ved tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse kan vi hjelpe deg over video. Bestill time og snakk med en lege der du er.

Les mer om helsetelefonen her: forskerforsikring.no/heletelefon

I tillegg til forsikringene du får gratis i studentpakken kan du kjøpe andre forsikringer til en svært gunstig pris.

Grunnforsikring

Som studentmedlem kan du kjøpe grunnforsikringen vår til kun kr. 1 230 per år. Dette er nesten halv pris. For å kjøpe forsikringen må du levere helseerklæring, og få denne godkjent.

Grunnforsikringen består av:

 • Livsforsikring på 6G
 • Uføreforsikring på 80 % av 6G
 • Kritisk sykdom (1G)
 • Ulykkesforsikring inntil 45G

Du betaler bare kr. 1 230,- til sammen for alle fire dekningene for hele 2023. Se beskrivelse av grunnforsikringen på forsikringssidene våre forskerforsikring.no/grunnforsikring

Trenger du høyere forsikringssummer?

Du kan kjøpe livsforsikring og uføreforsikring med dekning inntil 36G, og du kan også forsikre ektefelle/samboer med samme beløp gjennom våre avtaler. Dersom du er etablert med familie og boliglån, bør du absolutt sikre deg og familien med livsforsikring. En god uføredekning kan også være en viktig økonomisk buffer om du skulle bli arbeidsufør i ung alder, før du har opptjent mye rettigheter i folketrygden.

Les mer om våre personforsikringer her: forskerforsikring.no/livs-og-uforeforsikring

Reiseforsikring – 100 dager

Ut på langtur? Forskerforbundets reiseforsikring dekker deg på enkeltreiser inntil 100 dager over hele verden. Det er dobbelt så lenge som en vanlig reiseforsikring, og prisen er mye lavere enn det du må betale direkte i et forsikringsselskap.

Dette er noen av dekningene:

 • du får dekket tapt bagasje
 • du får medisinsk behandling og hjemtransport ved sykdom, uten beløpsgrense
 • du får avbestillingsforsikring
 • du får erstatning ved forsinket bagasje

Og så gjelder forsikringen hele tiden – bortsett fra når du er hjemme og på arbeid/studiested.

Les mer om vår reiseforsikring her: forskerforsikring.no/reiseforsikring

Innboforsikring – student

Ikke alle er dekket av foreldrenes innboforsikring. Gjennom Forskerforbundet kan du som student kjøpe egen innboforsikring som dekker dine eiendeler med inntil kr. 300 000,-. Studentpris per år er kr. 303,-.

Les mer om vår innboforsikring for studenter her: forskerforsikring.no/innboforsikring-student

Gratis rådgivning

Forskerforbundets forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.
Ring 23 11 35 78 eller send en e-post til
Du kan også lese alt om vårt forsikringstilbud på forskerforsikring.no.

 • Del denne siden: