Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Studentforsikring

Forskerforbundet tilbyr to studentforsikringer til studentpris, Studentpakken og Studentforsikringen. Disse to forsikringene kan kun kjøpes av Forskerforbundets studentmedlemmer.

Vi tilbyr også en gunstig reiseforsikring. Vårt forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.

Studentpakken
Studentforsikringen
Reiseforsikring
Kontakt Forsikringskontoret

Studentpakken

Studentpakken består av innboforsikring, ulykkesforsikring og forsikring ved ID-tyveri; til spesialpris kr. 371,- per år for deg som er studentmedlem i Forskerforbundet.

 • Innbo – dekning inntil kr. 300 000
 • Ulykke – dekning inntil kr. 1 mill
 • ID-tyveri – dekning inntil kr. 1 mill

Les mer om studentpakken her: www.forskerforbundet.no/forsikring

Studentforsikringen

Studentforsikringen er 4 forsikringer i en, og er lik Forskerforbundets obligatoriske forsikring for medlemmer. Det kreves at man leverer helseerklæring, og får denne godkjent.

 • Livsforsikring på 6G
 • Uføreforsikring på 80 % av 6G
 • Kritisk sykdom (1G)
 • Ulykkesforsikring inntil 45G

Du betaler bare kr. 1 014,- til sammen for alle fire dekningene for hele 2018. Se beskrivelse av Studentforsikringen på forsikringssidene våre www.forskerforbundet.no/forsikring

Trenger du høyere forsikringssummer?

Du kan kjøpe livsforsikring og uføreforsikring med dekning inntil 36G, og du kan også forsikre ektefelle/samboer med samme beløp gjennom våre avtaler. Dersom du er etablert med familie og boliglån, bør du absolutt sikre deg og familien med livsforsikring.

En god uføredekning kan også være en viktig økonomisk buffer om du skulle bli arbeidsufør i ung alder, før du har opptjent mye rettigheter i folketrygden.

Priseksempler:

Er du under 30 år?
Da kan du kjøpe livsforsikring på 1 million kr. for kr. 134,- per år.
Du kan kjøpe uføreforsikring på 1 million kr. for kr. 373,- per år.
Ektefelle/samboer kan også kjøpe disse forsikringene.

OBS: Samboere
Samboere må enten ha bodd på samme adresse i henhold til folkeregistret i 2 år, ha felles barn – eller foreta en begunstigelse – for å ha rett til erstatning ved dødsfall.

Les mer om våre personforsikringer her: www.forskerforbundet.no/forsikring

Reiseforsikring – 90 dager

Ut på langtur? Forskerforbundets reiseforsikring dekker deg på enkeltreiser inntil 90 dager over hele verden. Det er dobbelt så lenge som en vanlig reiseforsikring, og prisen er mye lavere enn det du må betale direkte i et forsikringsselskap.

Dette er noen av dekningene:

 • du får dekket tapt bagasje
 • du får medisinsk behandling og hjemtransport ved sykdom, uten beløpsgrense
 • du får avbestillingsforsikring
 • du får erstatning ved forsinket bagasje

Og så gjelder forsikringen hele tiden – bortsett fra når du er hjemme og på arbeid/studiested.

Les mer om vår reiseforsikring her: www.forskerforbundet.no/forsikring

Gratis rådgivning

Forskerforbundets forsikringskontor gir deg gratis rådgivning om alle medlemsforsikringene.
Ring 23 11 35 78 eller send en e-post til
Du kan også lese alt om vårt forsikringstilbud på www.forskerforbundet.no/forsikring.

 • Del denne siden: