Arrangementer

Våre arrangementer

FFTA arrangerer jevnlig seminarer, kurs eller konferanser som er spesielt interessante for teknisk-administrativt tilsatte og/eller ledere i Forskerforbundet.
De årlige vår- og høstseminarene er en godt innarbeidet tradisjon.

Praktisk informasjon om deltakelse på seminar:

Seminarene planlegges og arrangeres av FFTAs styre i samarbeid med medlemmer ved den institusjonen som er vertskap. Vi søker midler og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Deltakere får derfor dekket reise og opphold etter gjeldende regler i Staten.
Som en hovedregel gjelder først-til-mølla-prinsippet for påmelding, men styret kan måtte prioritere dersom påmeldingen skulle bli mye større enn beregnet (sikre geografisk og institusjonsvis spredning eller at kontaktpersoner får delta), men dette har hittil ikke vært et problem. Husk også at retten til å delta på kurs er hjemlet i Statens Personalhåndbok: Medlem uten tillitsverv kan bruke inntil 12 dager til kurs per år (SPH 8.40 § 40). Lenke til reiseregning sendes deltakere på e-post etter deltakelse på kurs og seminar.

Meld gjerne inn tema du gjerne vil ha belyst, eller har forslag til kurs/seminar og bli med i vår egen gruppe på Facebook

Retningslinjer for refusjon