Kontakt

Kontaktperson James Hosea
Telefon 92019623
E-post james.hosea@nhh.no
Sosiale medier Facebook

Om oss

Forskerforbundets forening for teknisk/ administrativt personale (FFTA) er et nettverk for alle i sektoren som har en teknisk-administrativ og/eller lederstilling, og arbeider spesielt for vår gruppes lønns- og arbeidsvilkår. FFTA tilbyr kunnskapsarbeidere i en variert arbeidshverdag en felles identitet, og arrangerer blant annet kurs og seminarer med temaer som er spesielt interessante for oss.