Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger

Styret

Lise Karin Meling

Leder

Varamedlem

Telefon

91662438

Babak Ghassim

Sekretær

Tillitsvalgt

Telefon

48652922

Marius Sikveland

Økonomiansvarlig

Telefon

48036933

Tore Tjora

Tillitsvalgt

Telefon

95989242

Magdalena Brekke

Varamedlem

Telefon

92624260

Aud Torill Meland

Varamedlem

Telefon

98813508

Trond Meling

Varamedlem

Telefon

90547352

Eline Ree

Varamedlem

Telefon

90042792

Chunming Rong

Varamedlem

Telefon

40889897

Hilde Ness Sandvold

Varamedlem

Telefon

95257868

Kathrine Skoland

Varamedlem

Telefon

91609240