Referat fra Årsmøte 24. februar 2009

Årsmøtet ble holdt i kantinen i Christiesgt. 18, tirsdag 24. februar kl. 15.15 – 18.00.
Det møtte 37 medlemmer.

Innkalling og dagsorden, som var lagt ut på vår hjemmeside og meldt alle medlemmene, ble godkjent.

1. Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi, holdt foredrag om ”Pensjonsreformen – hvordan slår den ut for universitetsansatte?”

Etter foredraget ble det servert en enkel varmrett.

2. Årsmøtesaker

Professor Tor Tønsberg ble valgt som ordstyrer.

2.0 Årsmelding for 2008 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2008 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2009 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2009 ble gjennomgått. Det kom en del forslag som tillegg til programmet. Disse blir tatt opp i styremøte 3. mars for godkjenning og lagt ut på nettet.

2.4 Valg

Valgkomiteen har bestått av seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, professor Gro Therese Lie, førsteamanuensis Jan Oskar Engene og professor Endre Willassen. Etelka Tamminen Dahl la fram følgende forslag:

2.4.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt ved akklamasjon.

2.4.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

StyremedlemmerVaramedlemmer
Knut-Jan Andersen, prof. Inst. f. indremed. Tlf. 559/73054e-post: [email protected]Elisabeth Ersvær, postdoc. Inst. f. indremed. Tlf. 559/74664. e-post: [email protected] (NY)
Morten Berge, prof. Inst.f. klin.odont. Tlf. 555/86636e-post: [email protected]Kristin Klock, prof. Inst.f.klin.odont.
Tlf. 558/6596e-post: [email protected]
Jarle Berntsen, prof. Matematisk inst.Tlf. 555/84854e-post: [email protected]Leif J. Sæthre, prof. Kjemisk institutt. Tlf. 555/83561
e-post: [email protected]
Dag E. Helland, prof. Molekylærbiol.inst.Tlf. 555/84519
e-post: [email protected]
Lise Øvreås, prof, Inst.f.biologi
Tlf. 555/82675 e-post: [email protected]
Kjell Erik Lommerud, prof. Inst.f.økonomiTlf. 555/89209 e-post: [email protected]Hans-Tore Hansen, prof. Sosiologisk inst. Tlf. 555/89159
e-post: [email protected]
Toril Ivarsøy, seniorkonsulent, HF-fak.sekr. Tlf. 555/82455
e-post: [email protected]
Harald Åge Sæthre, rådgiver, MN-fak.sekr. Tlf. 555/82024 e-post: [email protected] (NY)
Anne Marita Milde, 1.aman., Seksj .f.fysiol. psykologiTlf. 555/86231
e-post: [email protected]
Stig Berge Matthiesen, prof. Det psyk.fak. Tlf. 555/89076 e-post: [email protected](NY)
Ragnhild Muriaas, postdok. Sam. polTlf. 555/89448 e-post: [email protected]Lars Andreas Heimdal, stip. Juridisk fak. Tlf. 555/89509 e-post: [email protected] (NY)
Kari Normo, spesialbibliotekar, UB
Tlf. 555/82519 e-post: [email protected]
Anne Åsmul, spesialbibliotekar, UB
Tlf. 555/82524 e-post: [email protected]
Tor Jan Ropeid, aman. Inst.f. fremmedspråkTlf. 555/82358
e-post: [email protected]
Camilla Brautaset, 1.aman., AHKR
Tlf. 555/82306 e-post: [email protected] (NY)

Forslaget ble valgt ved akklamasjon.

2.4.3 Valg på revisor.
Valgkomiteen la fram forslag på gjenvalg av Professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi. Han ble valgt ved akklamasjon.

2.4.4 Valg på valgkomité.
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl og professor Gro Therese Lie ba seg fritatt fra verv i valgkomiteen.
Styret la fram forslag på: Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, professor Endre Willassen og administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo. De ble valgt ved akklamasjon.

Sist oppdatert 28. januar 2010 Ansvarlig: Bjarne Meidell