Aktuelle saker

Webinar

24. oktober har vi Webinar om lønn. Lenke er sendt ut på mail.

Nye forsikringssider

Forskerforbundet har lansert sine nye forsikringssider. De ser du her

Lønnsgjennomsnitt ved OsloMet

Vi får ofte spørsmål om lønnsgjennomsnittet for de ulike stillingene ved OsloMet. Vi legger defor ut tallene her (snitt sommer 2022):

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

FF-OsloMet får mange spørsmål vedrørende dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. Dette er regulert i sentral avtale. Avtalen finner du her.