Forskerforbundet ved Norges geologiske undersøkelse

Styret

Ana Banica

Leder

Telefon

99215282

Iain Henderson

Nestleder

Styremedlem

Telefon

92655709

Tom Arne Heldal

Sekretær

Styremedlem

Telefon

99091739

Sofie Gradmann

Økonomiansvarlig

Styremedlem

Telefon

96804684

Anna Ksienzyk

Styremedlem

Telefon

45791697

Morgan Ganerød

Varamedlem

Telefon

97168012

Kari Sletten

Varamedlem

Telefon

91744866