Forskerforbundet ved Handelshøyskolen BI

Styret

Robert G. Hansen

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

98251733

Anders Dysvik

Nestleder

Telefon

46410713

Toril Sigstadstø

Nestleder

Telefon

40204623

Anette Hemmingby

Styremedlem

Telefon

47640620

Morten William Knudsen

Styremedlem

Telefon

98251602

Hans-Martin Straume

Styremedlem

Telefon

98251601

Juan Zelaya

Styremedlem

Telefon

48509756

Linn-Birgit Kampen Kristensen

Varamedlem

Telefon

95229989

Olav Soldal

Varamedlem

Telefon

99157899

Irina Eidsvold Tøien

Varamedlem

Telefon

93420409