Forskerforbundet ved Folkehelseinstituttet

Styret

Kari Alver

Leder

Økonomiansvarlig

Telefon

97626167

Kristin Hodne

Nestleder

Telefon

90262304

Steffan Daniel Bos-Haugen

Styremedlem

Telefon

96016326

Danica Grahek-Ogden

Styremedlem

Telefon

41853942

Tim Hofer

Styremedlem

Telefon

99883738

Ida Laake

Styremedlem

Telefon

97636861

Ståle Nygård

Styremedlem

Telefon

95129127

Kristian Alfsnes

Varamedlem

Telefon

93236166

Elin Kristin Bye

Varamedlem

Telefon

95945568

Thomas Nilsen

Varamedlem

Telefon

47277181