Forskerforbundet ved Diakonhjemmet sykehus

Lokale tillitsvalgte

Anne-Rikke Vilbo

Plasstillitsvalgt

Telefon

46472216