Forskerforbundet ved Anno museum

Styret

Ranveig Helene Nordbryhn

Leder

Telefon

90524882

Ida Kristine Teien

Hovedtillitsvalgt

Telefon

46668424

Knut Ola Bredesen Storbråten

Nestleder

Telefon

46951351

Sølvi Westvang Skirbekk

Styremedlem

Telefon

93065027

Rannveig Fridtun Øyen

Styremedlem

Telefon

41647126

Toril Cecilie Skaaraas Hofseth

Varamedlem

Telefon

95745876

Sander Solnes

Varamedlem

Telefon

92010360