Svak lønnsutvikling et hinder for rekruttering

Oslo Economics har undersøkt hvorfor staten sliter med å rekruttere og beholde viktige ansatte.

Guro Elisabeth Lind sammen med de andre partene i staten, i forbindelse med et tidligere lønnsoppgjør

Oslo Economics la nylig fram rapporten «Attraktive arbeidsplasser i staten», som er utarbeidet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og bestilt av partene i staten (Unio, Akademikerne, LO og YS og staten). 

- Hvis staten skal skaffe seg den nøkkelkompetansen den trenger i framtiden, er den nødt til å gjøre noe med lønnsutviklingen for statsansatte med høy utdanning

Rapporten konkluderer med at «statlige virksomheter opplever betydelige utfordringer med både å rekruttere, utvikle og beholde ansatte». Dette er et tema Forskerforbundet og Unio lenge har vært opptatt av.

– Konklusjonen i rapporten er i tråd med tallene i statens eget arbeidsgiverbarometer, og med tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte i statlig sektor. Det er stadig mer krevende for staten å få tak i kompetansen den trenger, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind, som også leder de kommende lønnsforhandlingene for Unio stat.

Rapporten oppsummerer med at staten som arbeidsgiver har flere styrker: Et solid omdømme, et viktig samfunnsoppdrag, sterke fagmiljøer og trygge arbeidsvilkår. Men staten som arbeidsgiver har også svakheter: Manglende systemer for karriere- og kompetanseutvikling, Få muligheter til faglig karriereutvikling. Og svak lønnsutvikling.

– Vi vet at lønnsveksten for statsansatte med høyere utdanning over tid har vært lav, og mye lavere enn for tilsvarende utdanningsgrupper i privat sektor. Det er en viktig grunn til at mange enten velger bort en jobb i staten, eller søker seg bort fra statlige virksomheter, mener Lind.

Rapporten viser også til at goder som tidligere har vært forbeholdt statlige virksomheter, knyttet til blant annet pensjon, lånevilkår og fleksibel arbeidstid, i dag oftere også tilbys av private. Dermed reduseres statens fortrinn på disse områdene. Rapporten konkluderer med at «manglende lønnsutvikling har skapt en situasjon der flere ansatte ser på eksterne jobbtilbud som en nødvendig vei for å forhandle seg til høyere lønn».

Lind mener hovedbildet i rapporten må forplikte partene i vårens lønnsoppgjør.

– Rapporten viser at det er mye som kan gjøres for at staten skal bli en mer attraktiv arbeidsgiver, knyttet til blant annet bedre medbestemmelse og faglig utvikling. Men hvis staten skal skaffe seg den nøkkelkompetansen den trenger i framtiden, er den også nødt til å gjøre noe med lønnsutviklingen for statsansatte med høy utdanning. Dette er den aller viktigste utfordringen for partene å løse i årets lønnsoppgjør, avslutter Lind.