Oppdatering om Spekter-forhandlingene

De lokale forhandlingene i Spekter tradisjonell (øvrige virksomheter) er gjennomført med forhandlingsfrist 3. mai. Det er avtalt frist for de lokale forhandlingene i Spekter Helse (sykehus og helseforetak) 7. juni.

Article Image

Spekter tradisjonell/øvrige

De lokale forhandlingene i Spekter tradisjonell (øvrige virksomheter) er gjennomført med forhandlingsfrist 3. mai kl. 12. Det er forhandlet både om lønn og innhold i de lokale tariffavtalene (B-delene).

De fleste virksomhetene hvor Forskerforbundet har medlemmer, har blitt enige. Det gjenstår én bistandsforhandling og én virksomhet har gått videre til fase 3 (sentrale forhandlinger). Forhandlingsresultatene er ikke offentlige før det enkelte forhandlingsområde er lukket. 

Spekter Helse

Det er avtalt frist for de lokale forhandlingene i Spekter Helse (sykehus og helseforetak) 7. juni kl. 15. Behov for formell bistand kan meldes fortløpende fram til forhandlingsfristens utløp. 

Det ble 2. mai forhandlet om de sosiale bestemmelsene mellom Spekter og Unio (A1), som også gjelder for Forskerforbundets medlemmer i helseforetakene og sykehusene. Disse ble avtalt videreført uendret:

Spekter: Forhandlingsenighet om sosiale bestemmelser i sykehusene (02.05.24)

Norsk Sykepleierforbund, Fysioterapeutforbundet, Ergoterapeutforbundet og Utdanningsforbundet, som alle forhandler sentralt med Spekter om både lønn og overenskomst (A2), ble ferdige med sine sentrale forhandlinger i forrige uke:

NSF.no: Dette betyr tariffoppgjøret i sykehusene for deg (08.05.24)

Spekter.no: Enighet med Norsk Sykepleierforbund i sykehusforhandlingene (06.05.24)

Spekter.no: Enighet med tre Unio-forbund i forhandlingene for sykehusene (08.05.24)