Innledende sentrale forhandlinger i Spekter

Spekter og Unio gjennomførte innledende sentrale forhandlinger tirsdag 9. april. For Forskerforbundets medlemmer ble det forhandlet om innholdet i den sentrale overenskomsten mellom Spekter og Unio (A-delen) som gjelder både for Spekter Helse og Spekter Tradisjonell.

Article Image

Det ble også fastsatt frist for de lokale forhandlingene i Spekter-virksomhetene til fredag 3. mai kl. 12. For medlemmene i forhandlingsområdene 10 og 13 (helseforetak og sykehus) blir fristene fastsatt senere i forhandlingene.

Vi er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for vårt krav om at arbeidsgiver årlig skal ta initiativ til en dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker og at den ansatte kan be om en begrunnelse for lønnstillegget som er gitt. 

Forskerforbundets medlemmer i Spekter-området får all sin lønn fastsatt lokalt gjennom årlige forhandlinger mellom arbeidsgiver og Forskerforbundets tillitsvalgte. En del av potten blir ofte avsatt til individuelle tillegg. For at et system med individuelle tillegg skal oppleves rettferdig og gi like muligheter til å bli vurdert, er det viktig at den enkelte får tilbud om en årlig samtale med sin leder om lønn. For å sikre at det skjer en reell vurdering av den enkeltes lønn, må den ansatte også kunne få informasjon fra arbeidsgiver om grunnlaget for lønnstillegget som er gitt.

Under forhandlingene ble det også avtalt dialog mellom de lokale parter om praktisering av fjernarbeid/hjemmekontor og at de tillitsvalgte skal involveres ved innføring og bruk av kunstig intelligens i virksomhetene.

Protokollen fra forhandlingene kan du lese her