Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren? 

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høgskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille?

Forskningspolitisk seminar 2023 arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. Sett av datoen!

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høgskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Flere institusjoner må håndtere betydelige kutt, og mange legger planer for redusert aktivitet.

Står kunnskapssektoren ved et veiskille? Hva ville sektoren prioritert, hvis den selv skulle pusse opp? Og hva må egentlig den varslede forskningsmeldingen løse?

Forskerforbundet inviterer til et forskningspolitisk seminar med plass til nye, store og annerledes ideer for fremtidens kunnskapspolitikk. Hvordan ser en nyoppusset kunnskapssektor ut hvis du fikk bestemme?

Forskningspolitisk seminar arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. 

Sett av datoen! Mer informasjon kommer. 

#forskpol23