Møte i HERSC-komiteen 7.-8. mars 2023

Forskerforbundets fagsjef Jorunn Dahl Norgård deltok på møte i HERSC (Higher Education and Research Standing Committee) i Brussel 7.-8. mars.

Article Image

Fagsjef Jorunn Dahl Norgård (t.v.)

Fagsjefen orienterte EU-kommisjonen og søsterorganisasjoner om Forskerforbundets arbeid for styrking av forskeryrkets attraktivitet. Stikkord: faste stillinger, konkurransedyktig lønn og langsiktig finansiering!