Verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning i Accra

Education International arrangerte sin 10. globale konferanse om høyere utdanning og forskning i Accra i Ghana, 14.–16. november 2016. Forskerforbundet var til stede.

Article Image

Den norske delegasjonen i Accra: Spesialrådgiver Jon Iddeng og fagsjef Jorunn Norgård sammen med representantene fra Utdanningsforbundet

Dette var første gang denne konferansen ble arrangert i Afrika og det var dermed gledelig mange representanter for afrikanske fagforeninger som bidro til en viktig debatt om utfordringer for høyere utdanning og forskning på dette kontinentet. Manglende statlig finansiering fører til akademiske institusjoner med snevert tilbud, store kvalitetsforskjeller, utdatert undervisningsmateriell og få ressurser til forskning. Pengene finnes i private institusjoner og selskaper, og den forskningen som utføres er i liten grad lagt opp slik at neste generasjon kan dra nytte av den.

En stor utfordring som afrikanske land står overfor deles med resten av verden, nemlig økt privatisering og ekstern finansiering av høyere utdanning og forskning. Dette var et tema som gikk igjen på konferansen, og som ble sett i sammenheng med både  innskrenket akademisk frihet og en alarmerende økning i midlertidige ansatte og jobbusikkerhet. Her må vi stå sammen og agere sammen.

Fagsjef Jorunn Norgård påpeker i en kommentar at de fleste utviklingstrekk og utfordringer er gjenkjennbare i vår norske hverdag, selv om forholdene gjennomgående er langt bedre her.

Spesialrådgiver Jon Iddeng holdt et innlegg om utfordringer med kjønnsubalanse i vitenskapelige toppstillinger i Norge i en sesjon om likestilling. Denne sesjonen endte med konkrete anbefalinger til EI sitt videre arbeid med likestilling i utdanning og forskning.