Verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning 2018

Forskerforbundet deltok på Education Internationals 11. verdenskonferanse for høyere utdanning og forskning som ble arrangert i Taipei, Taiwan 12.–14. november 2018.

Article Image

Fagsjef Jorunn Dahl Norgård ledet sesjonen Around the world in 90 minutes på EIs verdenskonferanse i Taipei

På verdenskonferansen møtte vi fagforeningskollegaer fra hele verden og diskuterte hvordan vi kan forbedre vilkårene for vitenskapelige ansatte i forskningssektoren.

Fagsjef i Forskerforbundet Jorunn Dahl Norgård ledet sesjonen «Around the world in 90 minutes» hvor trender og utviklingstrekk tilknyttet arbeidsvilkår ble diskutert.

På dagsorden sto også akademisk frihet, bruk av indikatorer og rangeringer i høyere utdanning og forskning samt Open Access. Debatten om Open Access tok utgangspunkt i en fersk rapport om Elseviers forretningsmodell.

I diskusjonen som fulgte orienterte Norgård om den pågående debatten i Norge og oppfordret samtidig Education International til å delta i den internasjonale høringen om implementeringsplanen for Plan S.

Les mer om konferansen her