EIs 8. verdenskongress

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og fagsjef Jorunn Dahl Norgård representerte Forskerforbundet på kongressen til Education International, som ble avholdt i Bangkok 20.–26. juli 2019.

Article Image

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og fagsjef Jorunn Dahl Norgård på EIs verdenskongress

Kongressen samlet delegater fra 293 fagforeninger og 151 land, og vedtok blant annet arbeidsprogram og budsjett for kommende fireårsperiode.

Susan Hopgood fra Australia ble gjenvalgt som leder av Education International, mens David Edwards fra USA er valgt som generalsekretær. Forskerforbundet er særlig fornøyd med at det er vedtatt å utvikle en mer overordnet forskningspolitikk som kan støtte opp under medlemsorganisasjonenes arbeid. I tillegg er vi glad for at Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er gjenvalgt som representant fra Europa i EIs styre og benytter anledningen til å gratulere Handal.

– Kongressen er en god anledning til å forene krefter og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele verden, sier fagsjef Jorunn Dahl Norgård. Vi presenterte både Forskerløftet og kampanjen 1av5 som eksempler på hvordan Forskerforbundet gjennom ulike tiltak har satt søkelys på henholdsvis akademisk frihet og midlertidighet. Begge deler ble møtt med interesse. Vi ledet også en såkalt EdTalk hvor vi sammen med kollegaer fra Canada og UK diskuterte hvordan fagforeninger kan jobbe med og for akademisk frihet. Her har vi mange felles interesser og mye å lære av hverandre.

EI_WC_2019_Bangkok_2.jpg
Fagsjef Jorunn Dahl Norgård ledet en EdTalk om akademisk frihet