Members

Privat tjenestepensjon

Forskerforbundet inviterer medlemmer til kurs i pensjon med Alexandra Plahte. Dette kurset er for medlemmer som har privat tjenestepensjon (ikke offentlig tjenestepensjon)
Er du usikker på hvilken tjenestepensjon du har, ta kontakt med din arbeidsgiver.

 • Date:

  16. april 2024

 • Time:

  12:00 - 15:30

 • Location:

  Zoom, WEBINAR

 • Deadline:

  14. april 2024

 • Available places:

  180

Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet er stort.

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overlatt til den enkelte. Med økt ansvaret følger imidlertid også økte muligheter til å kunne påvirke egen pensjon. Valgmulighetene er mange og feil valg kan koste dyrt.

I kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen

Alderspensjon fra folketrygden
• Pensjonsreformen, endringene i folketrygden
• Hva er endret og hvem blir berørt av hva?
• Hvor finner jeg mine tall?
• Kan jeg selv påvirke folketrygdens alderspensjon?

Pensjon gjennom arbeidsforhold
• Kort om ytelsesordninger generelt
• Innskuddsordninger
• Hva ligger i Egen pensjonskonto?
• Bakgrunn og målsetting
• Kort om Hybrid tjenestepensjon
• Hva kan jeg selv gjøre for å påvirke egen pensjon og hvor finner jeg mine tall?

Kort om AFP i privat sektor
• Hvordan vet jeg om jeg er omfattet av en AFP-ordning?
• Hva ligger i dagens AFP-ordning og hvilke endringer kan ventes?
• Hvor finner jeg mine tall?

Hva ligger i livsfaseøkonomi og hvorfor er det blitt så viktig?

Oppsummering og spørsmål

Speaker Image

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte er jurist og leder av Formue Pensjonsrådgivning AS. Alexandra er kjent for å kunne formidle pensjon på en lett måte og er ofte å se i media.