Everyone

Søkelys på teknisk og administrativt ansatte i UH-sektoren - rapportlansering

De siste årene har det skjedd betydelige endringer i universitets- og høyskolesektoren.
Hvordan har dette påvirket teknisk og administrativt ansatte?
Hvordan opplever de arbeidshverdagen, arbeidsvilkårene og karrieremuligheter?

NIFU har på oppdrag fra Forskerforbundet gjennomført en kartlegging som belyser disse spørsmålene.
Kartleggingen bygger på intervju med ledere og tillitsvalgte, spørreundersøkelse til Forskerforbundets TA-medlemmer i sektoren og registerdata fra SSB.

Nå lanseres rapporten.

Målgruppe: Tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte

 • Date:

  29. february 2024

 • Time:

  09:00 - 10:15

 • Location:

  Zoom, WEBINAR

 • Deadline:

  28. february 2024

 • Available places:

  400

Program:
Arbeidsvilkår, trivsel og karrieremuligheter
Hovedfunn v/ Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder NIFU

Kommentarer ved
Leder/nestleder i Forskerforbundet 
James Hosea, Leder Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA)

Spørsmål og diskusjon