Union representatives

Å herske og beherske

Forskerforbundet inviterer sine tillitsvalgte til kurs i hersketeknikker.
Har du opplevd å bli overkjørt eller latterliggjort, blitt kalt «lille venn», eller har viktig informasjon bevisst blitt holdt unna deg? Da har du sannsynligvis blitt utsatt for en hersketeknikk.

 • Date:

  07. february 2024

 • Time:

  09:00 - 15:00

 • Location:

  Zoom, WEBINAR

 • Deadline:

  05. february 2024

 • Available places:

  20

Hersketeknikker er ufin kommunikasjon i form av uttrykksmåter og atferd som får deg til å føle deg liten, ubetydelig eller dum. Mennesker som bruker hersketeknikker, er opptatt av makt; enten å få makt eller å opprettholde en maktbalanse. De gjør seg selv større ved å gjøre den andre mindre. Det er likevel viktig å huske at de ofte brukes ubevisst og tilfeldig, og ikke er planlagt. Kanskje bruker du selv hersketeknikker uten å være klar over det?

Når hersketeknikkene virker, får de deg ut av balanse, og kan gjøre deg nervøs og usikker. Du kan føle deg mindreverdig, ubekvem eller forbannet, eller miste tråden i din argumentasjon. Hersketeknikker sår tvil – om kunnskap, verdi, betydning og meninger.

 For å kunne si fra på en profesjonell måte, må du kunne analysere hva som skjer i situasjonen, samt vite hvordan du best skal fremstå tydelig og saklig i møte med ufin kommunikasjon.

 I dette kurset vil du lære hva som er de vanligste hersketeknikkene, og hvordan du kan avsløre og motstå dem. Du vil også lære mer om kommunikasjon, og om hvordan din væremåte og ditt reaksjonsmønster fremmer eller hemmer god kommunikasjon. 

 • Hva er hersketeknikker og når møter vi dem?
 • Hvem hersker? Og hvorfor?
 • Kjennetegn på de vanligste hersketeknikkene
 • Kroppsspråk som hersketeknikk
 • «Herskeroller» vi bør være oppmerksomme på
 • Hvorfor virker hersketeknikkene?
 • Teknikker og mottrekk for å håndtere hersketeknikker og ufin kommunikasjon
 • Konfliktdempende kommunikasjon
 • Tips til tydelig kommunikasjon

Målet er at du skal:
- Kunne gjenkjenne ulike hersketeknikker
- Lære å handle på best mulig måte når du blir utsatt for en hersketeknikk
- Bli mer bevisst hvordan du oppfattes og hvordan din kommunikasjonsmåte påvirker andre

Speaker Image

Vibeke Holtskog

Vibeke Holtskog er tidligere språklærer med videreutdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. Hun er i dag en anerkjent formidler, og kvinnen bak Holtskog AS
Vibeke har jobbet med kommunikasjon og formidling i hele sitt yrkesaktive liv, og hun er brennende opptatt av å hjelpe mennesker til å lykkes med sine ulike kommunikasjonsoppgaver.