Union representatives

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte som skal forhandle lønn og tariffavtaler. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

 • Date:

  21. - 23. august 2024

 • Time:

  09:30 - 14:00

 • Location:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Deadline:

  27. june 2024

 • Available places:

  30

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte.
Den andre modulen er Grunnopplæring: Lov og avtaleverk. 
(For statlig sektor har vi kurs 6.-8.november.)

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.