Tillitsvalgte

Emosjonell kompetanse

Er du tillitsvalgt og vil lære mer om følelser og relasjoner i arbeidslivet?

Følelsene våre er der hele tiden – overalt – også på jobb. Iver og engasjement når vi brenner for faget og arbeidsplassen vår. Selvhevdelse når vi forhandler, diskuterer og står opp for oss selv. Glede når vi lykkes. Men også frykt for å feile eller bli avslørt som inkompetent. Usikkerhet og bekymring rundt endringer. Selvkritikk. Vansker med å sette grenser for seg selv og andre. Frustrasjon, gnisninger, vanskelige samtaler, demotiverte medarbeidere og giftige konflikter.

 • Dato:

  29. - 30. april 2024

 • Tidspunkt:

  11:30 - 16:00

 • Sted:

  Quality Hotel Prinsen, Kongens gate 30, TRONDHEIM

 • Antall plasser:

  16

I dette spennende kurset tar vi et dykk inn i følelser og hvordan de spiller seg ut i arbeidslivet. Et nøkkelbegrep er emosjonell kompetanse, som innebærer å kunne legge merke til, tillate, forstå og håndtere følelser i seg selv og andre. Høy emosjonell kompetanse er assosiert med høy livskvalitet, gode relasjoner, robusthet, innflytelse og mestring.

Sentrale temaer som vil belyses er hva følelser er, når følelser er nyttige og hjelper oss, hva som typisk skjer når følelser blir vanskelige og hvordan vi møter følelser i oss selv og andre på en empatisk og effektiv måte. Det vil gis mange eksempler fra arbeidslivet, og deltakerne vil få konkrete verktøy og ferdigheter de kan benytte i arbeidshverdagen sin.

Kurset består av en blanding av undervisning, diskusjoner i grupper og plenum, og øvelser. Det oppfordres til å bidra aktivt og dele fra egen arbeidshverdag for å mest mulig ut av kurset.