Tillitsvalgte

Sektorseminar for forskningsinstitutt

Forskerforbundet inviterer til sektorseminar for forskningsinstitutter

 • Dato:

  13. march 2024

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  13. february 2024

 • Antall plasser:

  25

Seminaret er en årlig samling av alle tillitsvalgte tilknyttet instituttsektoren.

Seminaret er en viktig arena for erfaringsutveksling og dialog mellom lokallag og foreninger i sektoren, og mellom Forskerforbundet sentralt og lokalt. Det er ønske om at flest mulig deltar.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med seminaret.

program er under arbeid.