Members

Bærekraftsarbeid i Forskerforbundet


Fagforeninger innehar en viktig rolle i arbeidet med omstilling til et bærekraftig samfunn. Forskning og undervisning er en forutsetning for omstilling til et bærekraftig samfunn. Dette gjør Forskerforbundet til en sentral aktør i arbeidet med FNs bærekraftsmål, både som samfunnsaktør og på arbeidsplassen. Hvorfor skal fagforeninger jobbe med bærekraft og hva kan tillitsvalgte og medlemmer gjøre? Bli med og diskuter rollen til akademia, Forskerforbundet og tillitsvalgtes handlingsrom i arbeidet med bærekraft.

 • Date:

  30. november 2023

 • Time:

  10:00 - 14:45

 • Location:

  Zoom, WEBINAR

 • Deadline:

  28. november 2023

 • Available places:

  100

10.00 – 10.15

Velkommen og presentasjon av webinaret.

 

Kort om Forskerforbundets arbeid med bærekraft

 

 

10.15 – 10.45

Arbeid med bærekraft. Hvilken rolle har akademia?

 

Innledning ved Dag O. Hessen, professor ved institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.

 

 

10.45 – 11.00

Diskusjon og spørsmål

 

 

11.00 – 11.30

Arbeid med bærekraft. Hvilke roller har fagforeninger?

 

Innledning ved John D. Linell, Seniorforsker ved NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)

 

 

11.30 – 11.45

Diskusjon og spørsmål

 

 

11.45 – 12.15

Lunsj

 

 

12.15 – 12.45

Arbeid med bærekraft. Hvilket handlingsrom har tillitsvalgte og fagforeninger lokalt?

 

Innledning ved Patric Wallin, tillitsvalgt ved NTNU

 

 

12.45 – 13.00

Diskusjon og spørsmål

 

 

13.00 – 13.15

Pause

 

 

13.15 – 13.45

Arbeid med bærekraft.

 

Innleder og tema kommer.

 

 

13.45 – 14.00

Diskusjon og spørsmål

 

 

14.00 – 14.15

Hva kan Forskerforbundet gjøre framover? Hva trenger vi å vite mer om?

 

Diskusjon

 

 

14.15 – 14.30

Avslutning

 

 

 

Med forbehold om endringer

Speaker Image

Dag O. Hessen

Professor ved institutt for biovitenskap. Universitetet i Oslo.

Speaker Image

John D. Linell

Seniorforsker ved NINA (Norsk Institutt for Naturforskning)

Speaker Image

Patric Wallin

Professor. Institutt for pedagogikk og livslang læring.
Tillitsvalgt ved NTNU