Members

AVLYST: Opphavsrett

Forskerforbundet mottar stadig spørsmål om rettigheter til forskning. Seminaret gir en oversikt over hovedlinjene i gjeldende regel- og avtaleverk: Akademisk frihet, opphavsrett, arbeidstakeroppfinnelser og forskningsetikk. Seminaret, som fokuserer på aktuelle problemstillinger, krever ikke forhåndskunnskaper. Seminaret har en praktisk tilnærming, med rikelig anledning til å stille spørsmål.

 • Date:

  16. - 17. november 2023

 • Time:

  10:00 - 14:00

 • Location:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Deadline:

  02. november 2023

 • Available places:

  30

Seminaret er i første rekke ment for tillitsvalgte som ønsker å vite mer om rettigheter og avtaler som regulerer forskning. Seminaret er også nyttig for administrativt og bibliotekfaglig ansatte. I den utstrekning det er ledige plasser, vil vi åpne for påmelding fra vanlige medlemmer.

Torsdag 16.november

10.00 - 10.15

Åpning – orientering – presentasjon av deltakerne

 

ved advokat Hildur Nilssen, Forskerforbundet

 

 

10.15 - 12.30

Regler som regulerer forskning

 

Opphavsrett (verk/kunnskapsproduksjon/resultater), arbeidstakeroppfinnelser, akademisk frihet (ny UH-lov) og forskningsetikk, arbeidsavtaler.

ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

 

 

12.30 - 13.30

Lunsj

 

 

13.30 - 15.00

Regler som regulerer medforfatterskap 

 

Hvordan råde over arbeider som har flere rettighetshavere? Opphavsrett, NESH-retningslinjene, Vancouverreglene, avtaleregulering.

ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

 

 

15.00 - 15.10

Pause

 

 

15.10 - 16.30

Regler som reguler kildebruk - oversikt

 

Hvordan råde over arbeider som bygger videre på andres arbeider? Inspirasjoner, bearbeidelser, plagiater, sitater og referater. God henvisningsskikk i lys av åndsverkloven og NESH-retningslinjene.

ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

 

 

16.30 - 16.45

Kaffe/te

 

 

16.45 - 18.30

Gruppearbeid og gjennomgang

 

ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

 

 

20.00

Middag. Sosialt samvær

 

 

 

Fredag 17.november

09.00 - 11.00

Rettigheter i ansettelsesforhold

 

Hvem har rettighetene til arbeider som frembringes i oppdrags- og ansettelsesforhold? Opphavsrettens arbeidsgiverregel, arbeidstakeroppfinnelsesloven, gjeldende avtalepraksis innenfor UH-, institutt- og museumssektoren, Moxnes-dommen 2023. 

ved advokat Magnus Stray Vyrje, Stray Vyrje & Co DA

 

 

11.00 - 11.30

Utsjekk - Kaffe/te

 

 

11.30 - 12.30 

Open access

 

ved fagsjef Jorunn Dahl Nordgård, Leder fagpolitisk seksjon, Forskerforbundet

 

 

13.00

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.