Union representatives

Omstilling

Omstillingsprosesser medfører utfordringer både for ansatte og tillitsvalgte. Og som tillitsvalgt må du ofte ta avgjørelser med langsiktige konsekvenser på kort varsel.

 • Date:

  02. - 03. november 2023

 • Time:

  09:30 - 14:00

 • Location:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Deadline:

  29. october 2023

 • Available places:

  30

På dette kurset blir du presentert for relevant og gjeldende lov- og avtaleverk knyttet til omstilling, og du lærer hvilke beslutninger som kan påvirkes, hvordan medlemmene og organisasjonen i best mulig grad kan ivaretas, og hvordan du kan bistå når omstillingen får konsekvenser for medlemmenes fremtidige arbeidsoppgaver.

Målgruppe
Tillitsvalgte fra alle sektorer som står i eller overfor en omstillingsprosess.

Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset. Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Torsdag 2.november

09.30 – 10.00

Registrering – kaffe/te og noe å bite i

 

 

10.00 – 11.30

Presentasjon av temaet for kurset og deltakerne

 

Hva er omstilling?
Hvorfor og hvordan omstilling?
Hva styrer en omstilling?
Hva sier lov- og avtaleverket?
ved spesialrådgiver Lene Ståhl, advokat Eirik Kollerøy og advokat og spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen

 

 

11.30 – 11.45

Pause 

 

 

11.45 – 13.00

Ulike roller i en omstillingsprosess

 

Arbeidsgivers styringsrett
Tillitsvalgtes medbestemmelse etter hovedavtaler og arbeidsmiljøloven kapittel 8
Arbeidstakers medvirkningsrett og -plikt
Verneombudet
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
ved spesialrådgiver Lene Ståhl, advokat Eirik Kollerøy og advokat og spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen

 

 

13.00 – 14.00

Lunsj

 

 

14.00 – 16.00

Nedbemanning og virksomhetsoverdragelse

 

Tekst om tema Kriterier ved nedbemanning
Utvalgskretser
ved advokat og spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen

 

 

16.00 – 16.30

Pause – kaffe/te og noe å bite i

 

 

16.30 – 17.00

Min erfaring med omstilling

 

ved erfaren tillitsvalgt

 

 

19.00

Felles middag

 

 

 

Fredag 3.november

09.00 – 10.30

Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

 

Tekst ved advokat og spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen og advokat Eirik Kollerøy

 

 

10.30– 11.00

Pause og utsjekk

 

 

11.00 – 12.00

Forts. Individets rettigheter og plikter i en omstillingsprosess

 

 

12.00 – 13.00

Vanlige reaksjonsmønstre ved omstilling

 

Tekst om ved Vivienne Lumayag, seniorrådgiver - Seksjon for kompetanse- og organisasjonsutvikling ved UIO

 

 

13.00 – 13.15

Oppsummering og avslutning

 

 

13.15 

Lunsj og avreise

 

 

 

Med forbehold om endringer.