Union representatives

Webinar om tillitsreformen i UH-sektoren

Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte på vårens landsråd viser at mange er usikre på hva tillitsreformen er og kan være. Forskerforbundet sentralt ønsker derfor å invitere til et webinar om tillitsreformen.

 • Date:

  31. may 2022

 • Time:

  09:00 - 11:00

 • Location:

  Zoom, WEBINAR

 • Deadline:

  30. may 2022

 • Available places:

  100

Formålet med webinaret er å:

 1. informere om prosessene som er i gang
 2. bidra til at Forskerforbundet lokalt tar ansvar for å medvirke i utviklingen og iverksettelsen av en tillitsreform ved den enkelte virksomhet.
 3. utveksle erfaringer, ideer og konkrete utfordringer og tiltak.

  Velkommen og praktisk info

  09.05  Forskerforbundets krav til tillitsreformen
  v/ Guro E. Lind

  09.10  Kunnskapsdepartementets arbeid med og forventninger til tillitsreformen
  v/ Seniorrådgiver i KD Christoffer Wiig

  09.25  Eksempler på behovet for å involvere tillitsvalgte i tillitsreformen
  v/ Belinda Eikås Skjøstad

  09.35  De ansattes hverdag og behovet for en tillitsreform
  v/ Hilde Damsgaard (dosent ved USN)

  09.45  Pause + Gruppearbeid med spørsmål knyttet til hvordan Forskerforbundet kan og bør ta tak i dette lokalt

  10.30  Innspill og diskusjon i plenum

  Med forbehold om endringer