Students

Studentkonferansen 2022

Vi inviterer til studentkonferanse 22.–23. oktober på Scandic Solli i Oslo. Konferansen er gratis og forbundet dekker reise og opphold.
Målet med studentkonferansen er at forbundets studentforening skal etableres, man skal få faglig påfyll og bygge nettverk på tvers av studiestedene. Det blir to spennende dager med variert innhold.

 • Date:

  22. - 23. october 2022

 • Time:

  09:30 - 13:30

 • Location:

  Scandic Solli, Parkveien 68, OSLO

 • Deadline:

  20. october 2022

 • Available places:

  50

I forbindelse med at det skal etableres en studentforening søker vi engasjerte studenter som ønsker å påta seg verv. 

Det er mulig å fremme sitt kandidatur til et verv helt fram til valget. Skal du ikke delta på konferansen, men er fulltidsstudent og studentmedlem, kan du fortsatt ta på deg et verv. Dette er vervene som skal fylles: Leder, nestleder, økonomiansvarlig, to styremedlemmer og en vara.

Hvis noen av vervene er av interesse, send e-post til fagansvarlig for konferansen: cecilie.frich@forskerforbundet.no.

Konferansen er åpen for alle studentmedlemmer.

Lørdag 22.oktober

09.30 - 10.00  Registrering – kaffe/te og noe å bite i

10.00 - 10.15  Velkommen til Studentkonferansen
Ved Kristian Mollestad, nestleder i Hovedstyret.

10.15 - 10.30  Orientering om konferansen
Caroline Erviksæter, leder
og Victoria Alterskjær, nestleder i studentutvalget i Forskerforbundet

10.30 - 11.30  Foredrag om arbeidstrygghet ved UH-sektoren.
Ved Rådgiver Gisle Fuhr i Forskerforbundet.

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.15  Foredrag om kvalitet på utdanning og langtidsplanlegging
Ved Førstelektor Tord Mjøsund Talmo, NTNU og styremedlem i Hovedstyret.

13.15 - 13.30  Pause

13.30 - 15.00  Workshop om studentpolitikk
Ved nestleder Victoria Alterskjær i studentutvalget i Forskerforbundet

15.00 - 15.30  Pause med servering

15.30 - 16.30  Foredrag om møte med din indre kritiker
Ved Psykolog Aksel Sinding

16.30 - 16.45  Oppsummering og avslutning av dag 1
Ved nestleder Victoria Alterskjær i studentutvalget i Forskerforbundet

19.00  Felles middag på hotellet

22.00  Standup på Klubbscenen (Latter)

 

Søndag 23.oktober

10.00 - 10.45  Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Ved Hector Ulloa leder i SAIH

10.45 - 11.15  Pause og utsjekk

11.15 - 11.30  Gjennomgang av vedtekter
Ved nestleder Victoria Alterskjær i studentutvalget i Forskerforbundet

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.15  Valg og presentasjon av de ulike rollene

Med forbehold om endringer