Union representatives

Praktisk lokallagsarbeid: Styrearbeid i lokallaget

Kurset omhandler den praktiske og strategiske delen av det å drive et lokallag som styrets roller og ansvar, avvikling av lokallagsmøter, politisk og strategisk arbeid i lokallaget, og strategisk rekrutteringsarbeid.

 • Date:

  29. september 2022

 • Time:

  10:00 - 16:15

 • Location:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Deadline:

  14. september 2022

 • Available places:

  25

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og styremedlemmer verktøy til å organisere og drive lokallaget, samt gi kunnskap om organisasjonsbygging.

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallaget. Den andre modulen er Administrativt lokallagsarbeid (28. september)

Målgruppe
Tillitsvalgte i alle sektorer. Kurset egner seg best for lokallag med flere enn ti medlemmer og et etablert lokallagsstyre.

Påmelding 
Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reiseutgifter i forbindelse med kurset.

Torsdag 29. september

09.30 - 10.00  Ankomst – kaffe/te og enkel servering

10.00 – 10.15  Åpning av kurset, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.15 - 11.00  Praktisk styrearbeid
• styrets oppgaver og roller
• styret ansvar og myndighet
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.00 - 11.30  Lokallagsstruktur og avvikling av årsmøtet
• samarbeidsmodeller
• 10-prosentsregelen
• lokallagets struktur
• gjennomføring av styremøter og årsmøter
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.30  Politisk og strategisk arbeid i lokallaget
Forskerforbundets politikk
Ved spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

13:30 - 13:45  Pause

13:45 - 14:45  Lokalt påvirkningsarbeid
Ved kommunikasjonleder Lars Kolltveit

14:45 - 15.00  Pause

15.00 - 16:00  Strategisk rekrutteringsarbeid
Hvordan utvikle rutiner og strategier i lokallaget for rekruttering av nye medlemmer.
Ved rådgiver Cecilie Frich

16.00 - 16.15  Oppsummering

Med forbehold om endringer