Union representatives

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte i stat og Virke museum/høyskole, KS, Spekter og Abelia som skal forhandle lønn og tariffavtaler.

 • Date:

  24. - 26. august 2022

 • Time:

  10:00 - 12:30

 • Location:

  Scandic Fornebu, Martin Linges Vei 2, FORNEBU

 • Deadline:

  07. august 2022

 • Available places:

  30

Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset

Onsdag 24. august

09.30 - 10.00  Ankomst – kaffe/te og lett servering

10.00 - 10.30  Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

10.30 - 11.30  Organisasjonsforhold i Norge
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 13.15  Innføring i tariffavtaler
Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard

13.15 - 13.30  Pause

13.30 - 14.00  Forskerforbundets lønnspolitikk
Ved forhandler Brit-Toril Lundt

14.00 - 14.15  Pause

14.15 - 15.15  Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke)
Spesialrådgiver Lene Ståhl og forhandler Brit-Toril Lundt (KS, Spekter og Abelia)
Pauser legges inn underveis

15.15 - 15.45  Pause med servering

15.45 - 16.45  Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter

16.45 - 17.00  Spørsmål og diskusjon

19.00  Felles middag

Torsdag 25. august

09.00 - 09.45  Forhandlingsteknikk
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

09.45 - 10.00 Pause

10.00 - 10.30  Forberedelser til lønnsforhandlinger
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen

10.30-11.30  Rollespill (Parallelle sesjoner)
Ved forhandlingssjef Jorunn Solgaard og spesialrådgiver Andreas Christensen (Virke og Stat)
Og spesialrådgiver Lene Ståhl og forhandler Brit-Toril Lundt
(KS, Spekter og Abelia)

11.30 - 12.30  Lunsj

12.30 - 16.00  Rollespill fortsetter, pauser ved behov

16.00 - 16.30  Pause med servering

16.30 - 17.00  Erfaringsutveksling og evaluering

19.00  Felles middag

Fredag 26. august

09.00 - 10.00  Medbestemmelse
Ved spesialrådgiver Andreas Christensen (Stat)
Og spesialrådgiver Lene Ståhl og forhandler Brit-Toril Lundt
(KS, Virke, Spekter og Abelia)

10.00 - 10.30  Pause og utsjekk

10.30 - 11.00  Medbestemmelse

11.00 - 11.30  Aktuelle saker i Forskerforbundet
Ved Forskerforbundets leder, Guro Lind

11.30  Lunsj og avreise

Med forbehold om endringer