Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

Forskningsrådet inviterer til innspillskonferanse.

  • Date:

    07. mars 2024

  • Time:

    11:00 - 16:00

  • Location:

    Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo