Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Honorering av valgte verv (U)

Universiteter og vitenskapelige høgskoler.

11. juni 2001 ble det inngått en avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Forskerforbundet og øvrige berlørte organisasjoner om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.

Avtalen er reforhandlet høsten 2008. 27. oktober og 18. november 2008 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner vedrørende reforhandling av avtale om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.

Partene er enige om følgende:

A) Godtgjørelse for vervet som rektor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø, Norges Handelshøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i faglig stilling og 110% av basislønn for direktøren.

Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre:

Institusjon Beløp
Universitetet i Oslo 270 000 kr
Universitetet i Bergen 260 000 kr
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 260 000 kr
Universitetet i Tromsø 235 000 kr
Norges Handelshøgskole 200 000 kr
Universitetet for miljø- og biovitenskap 200 000 kr
Norges Veterinærhøgskole 185 000 kr

B) Godtgjørelse for vervet som rektor ved Norges Idrettshøgskole, Norges Musikkhøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gis med et kronetillegg på 150 000 kr.

Dersom direktør ved virksomheter som nevnt i punkt B, blir overført til lederlønnssystemet, gis rektor ved virksomheten godtgjørelse etter punkt A.

Avtalen gjøres gjeldende fra og med 01.08.2008 og gjelder videre for ett år om gangen.